Τετάρτη, 10 Ιουνίου 2015

Εκπόνηση και χρηματοδότηση της Μελέτης «Κατασκευή δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων στους οικισμούς Αμπελάκια και Σελήνια»Επειδή τις τελευταίες ημέρες έγινα δέκτης ερωτήσεων για το ανωτέρω θέμα και επειδή πιστεύω ότι δεν πρέπει να αφήνουμε έδαφος για την δημιουργία ψευδών εντυπώσεων σε όλους αυτούς που το επιδιώκουν, γι’ αυτό καταθέτω προς ενημέρωση των δημοτών και κατοίκων του νησιού, τα κατωτέρω έγγραφα προς άρση κάθε αμφισβήτησης:
1.     Το υπ’ αριθμ. πρωτοκόλλου 1477/30-1-2013 έγγραφο της Ε.ΥΔ.Α.Π.  Α.Ε. προς την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης. (βλέπε σχετικό ΕΔΩ)
2.     Την υπ’ αριθμ. 17283 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., το οποίο στις 30 Μαΐου 2011 ενέκρινε την οριστική μελέτη του έργου προϋπολογισμού 23.200.000 € με τιμές Γ΄ τριμήνου 2007 χωρίς Γ.Ε. , Ο.Ε., απρόβλεπτα και Φ.Π.Α. (βλέπε σχετικό ΕΔΩ)

3.     Την με αριθμό πρωτοκόλλου 6098/27-9-2011 Σύμβαση Επικαιροποίησης  των τευχών δημοπράτησης του έργου με τελικό προϋπολογισμό 18.004.025,45 € (βλέπε σχετικό ΕΔΩ)
4.     Ένταξη πράξης  «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ ΚΑΙ ΣΕΛΗΝΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ» με κωδικό MIS 341287 στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξη». (βλέπε σχετικό ΕΔΩ)
Από τα ανωτέρω έγγραφα αποδεικνύεται περίτρανα ότι η μελέτη της αποχέτευσης Αμπελακίων- Σεληνίων εκπονήθηκε και χρηματοδοτήθηκε από την Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. και όχι από τον πρώην Δήμο Αμπελακίων. (1)
Η μελέτη επικαιροποιήθηκε και εγκρίθηκε από το Δ.Σ.  της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. επί των ημερών της δική μας  Δημοτικής Αρχής. (2, 3)
Τέλος το έργο εντάχθηκε και χρηματοδοτήθηκε από το  ΕΠΠΕΡΑΑ  του ΕΣΠΑ στις 29-9-2011 μετά από συντονισμένες προσπάθειες μας.  (4)     

Σαλαμίνα 9 Ιουνίου 2015
Γιάννης Τσαβαρής
τ. Δήμαρχος Σαλαμίνας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Αρχειοθήκη ιστολογίου