Παρασκευή, 29 Μαΐου 2015

11η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Σαλαμίνος

  Έχω την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67,  του Ν. 3852/2010  να σας καλέσω σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σαλαμίνος, την 3ην Ιουνίου    2015,  ημέρα  ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 16.00  στο Δημοτικό Κατάστημα, για  συζήτηση και λήψη αποφάσεων  στα   παρακάτω  θέματα:

1.- Τοποθέτηση υπαλλήλων για στελέχωση της Πολεοδομίας Σαλαμίνας, κατόπιν αιτήματος του Συλλόγου  Μηχανικών   Σαλαμίνας.

2.-   Επανακαθορισμός  ορίων  Λαϊκής    Αγοράς  που λειτουργεί  κάθε Πέμπτη στην Σαλαμίνα   επί της Λεωφόρου Καραμανλή.

3.-  Δωρεάν  παραχώρηση  των 2  JEEP του Δήμου Σαλαμίνας το μεν ένα  στην Τροχαία  Σαλαμίνας  και το άλλο στο  Αστυνομικό   Τμήμα  Σαλαμίνας.   
4-  Παραχώρηση   των Σχολικών  Μονάδων : 2ο  Δημοτικό Σχολείο  Σαλαμίνας , Δημοτικό Σχολείο  Αιαντείου  & Δημοτικό  Σχολείο  Αμπελακίων  για την λειτουργία  Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης  παιδιών  5-12 ετών , σύμφωνα  με τις σχετικές διατάξεις.

5.-   Ορισμός υπευθύνου – νόμιμου εκπροσώπου  για την υποβολή αίτησης , την υπογραφή Σύμβασης με την  Ε.Ε.Τ.Α.Α  και την υπογραφή εγγυητικών επιστολών , για την λειτουργία Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης  Παιδιών , που  υπάγεται  στην Πράξη  «  Εναρμόνιση  Οικογενειακής  και επαγγελματικής  ζωής » (παρ. 3 του άρθρου  2 της Π1β/ Γ.Π. οικ. 14951 /2001 ΦΕΚ  1397 /Β/22-10-2001) Υπουργικής  Απόφασης.

6.-   Υποβολή  φακέλου  από το Τμήμα Παιδείας  Δια Βίου Μάθησης & Πολιτισμού , για την έκδοση  άδειας ίδρυσης  και λειτουργίας  Κέντρων  Δημιουργικής   Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ), στις Σχολικές  μονάδες : 2ο Δημοτικό  Σχολείο Σαλαμίνας , Δημοτικό  Σχολείο Αιαντείου & Δημοτικό  Σχολείο Αμπελακίων.

7.-   Αποδοχή παραιτήσεων  μελών   της Επιτροπής  Καυσίμων    &  Ελαιολιπαντικών  του Δήμου μας.

8.-  Αποδοχή παραιτήσεων  μελών   της Επιτροπής  Διενέργειας  Διαγωνισμού  και Αξιολόγησης  προσφορών  για προμήθειες  τεχνικών  υλικών   & για προμήθειες  μη τεχνικών υλικών.   

9.-    Συγκρότηση συλλογικών οργάνων Διοίκησης & ορισμός μελών τους.
                                                                                       
10.- Έγκριση μελέτης που αφορά  την “Προμήθεια καυσίμων  κίνησης – θέρμανσης  και ελαιολιπαντικών  του Δήμου , έτους 2015 ( χρήση 2015) ”.  
11.-  Έγκριση   μελέτης  που αφορά   Ασφάλιστρα  Οχημάτων  Δήμου  Σαλαμίνας. 
12.-  Παράταση   σύμβασης   του  έργου που αφορά  την “ Περισυλλογή  εγκαταλελειμμένων   οχημάτων ”. 
13.-   Έκφραση σύμφωνης γνώμης  για την 2η Αναμόρφωση  Προϋπολογισμού  έτους 2015  του Λιμενικού  Ταμείου  Σαλαμίνας.
14.-  Κυκλοφοριακές  ρυθμίσεις   στην περιοχή  Αγ. Νικολάου  Σαλαμίνας . 
15.-  Έγκριση  παράτασης προθεσμίας  του  έργου : ¨ Τοποθέτηση  παροχών  αποχέτευσης  στο Δήμο  Σαλαμίνας “.
16.-   Έγκριση παράτασης  προθεσμίας   του έργου  : “ Αποκατάσταση  φθορών  ασφαλτικών  οδοστρωμάτων .¨    
17.-  Έγκριση  παράτασης   ισχύος  προσωρινών κυκλοφοριακών  ρυθμίσεων και   προσωρινή κατάργηση  μονοδρόμησης  οδού  Παπανικολάου  ¨ .
18.- ¨ Ορισμός  εκπροσώπου και αναπληρωτή για την παρακολούθηση  της προγραμματικής  μεταξύ     περιφέρειας  Αττικής  και Δήμου  για το έργο  : ¨ Εργασίες  αποκατάστασης  βλαβών  στο   δίκτυο ύδρευσης  Σατερλί – Κανάκια στο Δήμο  Σαλαμίνας ¨ .
19.- Μη Υπαγωγή  <<Πράξης εφαρμογής Πολεοδομικής μελέτης Β' κατοικίας περιοχών ''Αγ.Δημήτριος- Ζορμπαλά-Περιστέρια-Μαρούδι''>>της Δημοτικής Ενότητας Αιαντείου του Δήμου Σαλαμίνας στις μεταβατικές διατάξεις του Ν4315/2014 (ΦΕΚ 269/Α/24-12-2014.
20.-   Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 217/2014 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: “Αποδοχή πρακτικού προσδιορισμού αξίας των ακινήτων για την επιβολή εισφοράς σε χρήμα, σύμφωνα με το Π.Δ. 5/1986”.
21.-    Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου :” Εγκατάσταση  υδρομετρητών “. 
22.-  Έγκριση πρακτικού εκτίμησης  ιδιοκτησίας  κ. Κολόβη  Σωτηρίου  στην περιοχή  Αγ. Γεώργιος – Ξένο. 

                                 
                                                                                                                       Η   ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

                                                                                                                     Λεμονιά Καπετάνιου

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

Τα άρθρα σου Θεοχάρη τελικά μάλλον πιάνουν τόπο, τα τζιπ λέει θα τα κάνει δώρο στην αστυνομία, μπράβο σου ρε χρηστάρα κανείς αλός δεν γράφει τίποτα, συνέχισε έτσι ρε ανατροπέα.

Αρχειοθήκη ιστολογίου