Τρίτη, 14 Απριλίου 2015

ΣΥΡΙΖΑ O.M. ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ, ΚΑΤΑΓΓΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

ΚΑΤΑΓΓΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙ ΑΜΕΣΑ ΣΤΑ ΣΟΒΑΡΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ. 
Με αφορμή τα όσα συνέβησαν στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο, τις έντονες διαμαρτυρίες εκπαιδευτικών, γονέων και διευθυντών σχολείων για τον αδιαφανή τρόπο διαχείρισης των πιστώσεων από τη Σ.Ε.Π.Ε Σαλαμίνας που σε συνδυασμό με την και την άσχημη κατάσταση-στα όρια ασφυξίας-που βρίσκονται οι σχολικές μονάδες του Δήμου θα θέλαμε να σημειώσουμε τα εξής:
  Πρώτον το καθεστώς αδιαφάνειας που έχει επιλέξει ο Δήμος Σαλαμίνας- σε αντίθεση με τους περισσότερους Δήμους της Χώρας- δεν προκύπτει από καμία κείμενη νομοθεσία όπου ρητά αναφέρονται τα εξής (ΦΕΚ 318/25/2/2011/ περί «καθορισμού λειτουργίας των Σχολικών Επιτροπών και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτών»):


         «Η κατανομή των εγκεκριμένων πιστώσεων για την κάλυψη των αναγκών των σχολικών μονάδων γίνεται με απόφαση της Σχολικής Επιτροπής λαμβάνοντας υπόψη κυρίως τον αριθμό μαθητών, τον αριθμό τμημάτων, τον αριθμό αιθουσών διδασκαλίας, τη λειτουργία γυμναστηρίων, αιθουσών πολλαπλών χρήσεων, εργαστηρίων, βιβλιοθηκών κ.λπ., την παλαιότητα των κτιρίων, καθώς και τις ειδικότερες ανάγκες των σχολικών μονάδων» (ΦΕΚ 318/25/2/2011/άρθρο 2 )
         «Η ίδια η σχολική Επιτροπή μπορεί να διατηρεί μέρος του ποσού που της αποδόθηκε από τον οικείο Δήμο, σε περίπτωση που θα προβεί κεντρικά σε ανάθεση εργασιών, προμηθειών κ.λπ. που αφορούν τις σχολικές μονάδες και αφού αφαιρέσει από το ποσό που θα διέθετε στην καθεμιά από αυτές τη δαπάνη που της αναλογεί». (έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών /αριθμ. πρωτ.53066/21-12-2011)
         «Με απόφαση της Σχολικής Επιτροπής προσδιορίζεται το ποσό που τίθεται στη διάθεση κάθε διευθυντή σχολείου για την αντιμετώπιση λειτουργικών αναγκών των σχολικών μονάδων. Το ποσό αυτό κατατίθεται σε τραπεζικό λογαριασμό στο όνομα της σχολικής επιτροπής με προσθήκη του ονόματος της αντίστοιχης σχολικής  μονάδας» (ΦΕΚ 318/25/2/2011/ άρθρο 8, παρ. α).
           Τα χρήματα αυτά τα διαχειρίζεται το  «Συμβούλιο Σχολικής Κοινότητας, το οποίο αποτελείται από 3 έως 5 μέλη. Στο Συμβούλιο συμμετέχουν οπωσδήποτε ο διευθυντής σχολείου, τουλάχιστον ένας εκπρόσωπος γονέων, τουλάχιστον ένας εκπρόσωπος συλλόγου διδασκόντων, τουλάχιστον ένας εκπρόσωπος των μαθητικών κοινοτήτων για τα σχολεία της δευτεροβάθμιας» (ό.π./ άρθρο 1, παρ.2).
         Στον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (άρθρο 215) αναφέρεται ρητά ότι οι πολίτες έχουν δικαίωμα έγγραφης απάντησης εντός 30 ημερών  σε ερωτήματά τους –πόσο μάλλον δύο Διοικητικά Συμβούλια που εκπροσωπούν τους εκπαιδευτικούς, τους διευθυντές/προϊσταμένες και τους γονείς της   Σαλαμίνας αγωνιώντας για την εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων και το καλό των παιδιών .

   Δεύτερον και πιο σημαντικό : είναι αναφαίρετο  και  αδιαμφισβήτητο δικαίωμα της εκπαιδευτικής κοινότητας (εκπαιδευτικών, γονέων)  αλλά και κάθε πολίτη αυτού του Δήμου να γνωρίζει τα ποσά που διατέθηκαν από την πολιτεία για τις πάγιες και λειτουργικές ανάγκες των σχολικών μονάδων του Δήμου Σαλαμίνας, καθώς και τον τρόπο διαχείρισης και κατανομής τους στα σχολεία. Είναι δημοκρατικό κεκτημένο και στοιχείο κοινωνικής λογοδοσίας.
Για αυτό το λόγο θεωρούμε απαράδεκτη την μη απάντηση στου Δήμου στο έγγραφο του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και της Ένωσης Γονέων και την προτροπή της Δημάρχου στον πρόεδρο της Σ.Ε.Π. Ε. να μην απαντήσει σε αυτό . Τα ερωτήματα αυτά όμως αφορούν και εμάς ως πολίτες και γονείς αυτού του Δήμου:

          Ποια ποσά εισπράχθηκαν από τον Δήμο για τις ανάγκες των σχολικών μονάδων και πόσα από αυτά αποδόθηκαν στις σχολικές μονάδες;
         Διατέθηκαν στο σύνολο τους αυτά τα ποσά στις σχολικές μονάδες;
         Με ποια κριτήρια καθορίστηκε το ποσό για κάθε σχολείο;
         Γιατί δεν υπάρχουν αποφάσεις της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου, για την κατανομή πιστώσεων στα Δημοτικά Σχολεία και τα Νηπιαγωγεία, όπως ορίζει ο νόμος;
         Καλύφθηκαν και με ποιο τρόπο οι ανάγκες των σχολικών μονάδων σε πετρέλαιο?


   Καλούμε την Δημοτική Αρχή να εφαρμόσει την κείμενη νομοθεσία και να  αποδώσει άμεσα τα χρήματα στα σχολεία. Καλούμε τα μέλη του Δ.Σ. της Σχολικής Επιτροπής  να αναλογισθούν τις ευθύνες τους  και να λειτουργούν με βάση τη νομιμότητα  για την εύρυθμη λειτουργία των σχολείων , το καλό των παιδιών μας και της τοπικής κοινωνίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Αρχειοθήκη ιστολογίου