Σάββατο, 7 Μαρτίου 2015

Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Σαλαμίνος                      Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Έχουμε την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10 να σας καλέσουμε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Σαλαμίνος την ερχόμενη ΔΕΥΤΕΡΑ  9-3-2015 και ώρα 10.00 μ. στο Δημοτικό Κατάστημα για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

1.Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων κ.κ. Παπανικολάου Γεώργιο και Χαλκιαδάκη Ματθαίο, προκειμένου  να παραστούν ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιά Διαδικασία Ασφαλιστικών στις 12-3-2015, για να εκπροσωπήσουν τον κ. Σπυρίδωνα Κουτσούκο (Πρόεδρο ΑΚΟΙΠΟΠ) και λοιπών  σε αίτηση της Παρασκευής Τουτουτζή  και λοιπών κατά αυτών.

2.      Ψήφιση πίστωσης, Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών και κατάρτιση όρων διακήρυξης της Προμήθειας Γραφικής και Φωτοτυπικής Ύλης καθώς και λοιπών ειδών γραφείου.
3.      Άσκηση ή μη ενδίκων έναντι της υπ’ αριθμ. Α 4618/2013 απόφασης Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιά.
 
4. Ψήφιση πίστωσης ποσού έναντι της υπ’ αριθμ. Α 4618/2013 απόφασης Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιά 
5Ψήφιση πίστωσης ποσού 5.500,00 € που αφορά τον 1ο Λογαριασμό της εργασίας: Επισκευή Συντήρηση Τ/Κ και σύζευξης Δήμου Σαλαμίνας.

6.      Ψήφιση πίστωσης ποσού 73.610,97 € που αφορά τον 7ο λογαριασμό του έργου: Κατασκευή Διαδημοτικού Παιδικού Σταθμού στη Σαλαμίνα.

7.      Ψήφιση πίστωσης ποσού 74.220,98 € που αφορά τον 7ο λογαριασμό του έργου: Κατασκευή Διαδημοτικού Παιδικού Σταθμού στη Σαλαμίνα.

8.      Ψήφιση πίστωσης ποσού 12.462,55 € που αφορά Οφειλές για Προμήθεια ανταλλακτικών και Επισκευές αυτοκινήτων.

9.      Ψήφιση πίστωσης ποσού 70.000,00 € που αφορά καταβολή αποζημίωσης ιδιοκτησίας με δικαιούχους Μίχα Ηλία Δρίβα Ελένη και Δρίβα Αντώνη.
10.  Ψήφιση πίστωσης ποσού 800,00 € που αφορά ετήσια συνδρομή Εθνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγειών Πόλεων – Προαγωγής υγείας 2014.

11.  Ψήφιση πίστωσης ποσού 14.563,20 € που αφορά Προμήθεια Εγκατάσταση πινάκων αυτοματισμού αντλιοστασίων.

12.  Ψήφιση πίστωσης ποσού 113,16 € που αφορά τέσσερις επιδόσεις δικογράφων.

13.  Ψήφιση πίστωσης ποσού 14.089,65 € που αφορά Προμήθεια ηλεκτρολογικών εργαλείων.

14.  Ψήφιση πίστωσης ποσού 11.296,15 € που αφορά αποζημίωση λόγω ρυμοτομίας στην περιοχή Αιαντείου  με δικαιούχο τον κ. Μπούτση  Χρήστο.

                                                                                                    Η   ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ
                                                                                    ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ   ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
                                                                                           

                                                                            ΙΣΙΔΩΡΑ ΝΑΝΝΟΥ-ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
                                                                                      ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Αρχειοθήκη ιστολογίου