Σάββατο, 28 Φεβρουαρίου 2015

Το “καθαρά χέρια” αρκεί μόνο να το διατυμπανίζεις;;;


Πιστοί στην δική μας διαχρονική πρακτική να αναδεικνύουμε με αδιάσειστα στοιχεία και όχι με στημένες υποθέσεις, θέματα που αφορούν στην διαφάνεια  διαχείρισης του Δήμου, φέρνουμε στο φως την υπόθεση  του  πρόχειρου διαγωνισμού που αφορά «Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας», ο οποίος πραγματοποιήθηκε στον Δήμο μας στις  28-11-2014.
Στις 14-11-2014 η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής και Δήμαρχος Σαλαμίνας κ. Νάννου, κατά την συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγήθηκε στα μέλη της να αποφασίσουν για την έγκριση πίστωσης ποσού 42.208,68 €, για την ανωτέρω προμήθεια και να εγκρίνουν τους όρους διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισμού και τις τεχνικές προδιαγραφές.

Επισημαίνουμε ότι πρώτη προϋπόθεση που αναφέρεται στην διακήρυξη του πρόχειρου διαγωνισμού είναι η πληρότητα των προσφερόμενων υλικών σε σχέση με τις ζητούμενες τεχνικές προδιαγραφές και φυσικά στην συνέχεια ως κριτήριο αξιολόγησης η «χαμηλότερη τιμή».   (βλέπε σχετικό έγγραφο ΕΔΩ)
Στον διαγωνισμό έλαβαν μέρος τρεις προμηθευτές, εκ των οποίων οι δύο είχαν αποστείλει τις προσφορές τους ταχυδρομικώς και ο τρίτος (κατά σύμπτωση και μειοδότης του διαγωνισμού…) ήταν ο μοναδικός από τους συμμετέχοντες που παρευρίσκετο κατά την διάρκεια διενέργειας του διαγωνισμού.
 Όπως αναφέρεται στο πρακτικό αξιολόγησης, που υπογράφεται από τα μέλη της Επιτροπής (βλέπε σχετικό έγγραφο ΕΔΩ) έγινε ο έλεγχος των τεχνικών προδιαγραφών και των οικονομικών προσφορών.
Από την πλευρά μας, επισημαίνουμε, με ιδιαίτερη προσοχή, τα εξής:
*Γιατί αφού ,σύμφωνα με το πρακτικό της Επιτροπής, η τρίτη προσφορά (η οποία κρίθηκε και ως η πιο συμφέρουσα) δεν ήταν αποτυπωμένη «ως ο Δήμος ορίζει» σε έντυπο τεχνικών προδιαγραφών του Δήμου Σαλαμίνας και δεν είχε επίσης την στρογγυλή σφραγίδα του Δήμου, δεν απερρίφθη;
*Γιατί η κ. Δήμαρχος πριν υπογράψει την αποδοχή του πρακτικού αξιολόγησης της επιτροπής διαγωνισμού και την κατακύρωση του αποτελέσματος (βλέπε σχετικό έγγραφο ΕΔΩ) δεν ζήτησε έγγραφη εισήγηση από την Νομική Υπηρεσία για την αρτιότητα του πρακτικού αξιολόγησης;
*Γιατί η κ. Δήμαρχος δεν επανέφερε το θέμα  με σύμφωνη γνώμη της Νομικής Υπηρεσίας για επανάληψη του Πρόχειρου Διαγωνισμού με σύντμηση ημερομηνιών στην Οικονομική Επιτροπή;
*Γιατί η κ. Δήμαρχος απεδέχθη την τελική αξιολόγηση με βάση την «χαμηλότερη τιμή» σύμφωνα με την διακήρυξη, όταν από τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ (ΑΥΕΣ 11389 άρθρο 20 παρ,1α ) αναφέρεται «η κατακύρωση τελικά γίνεται στον προμηθευτή του οποίου η προσφορά είναι αποδεκτή με βάση τους καθοριζόμενους στις τεχνικές προδιαγραφές και την διακήρυξη ουσιώδεις όρους, που προσφέρει την χαμηλότερη τιμή».
Είναι τόσο δύσκολο να καταλάβει κανείς ότι η χαμηλότερη τιμή ισχύει ως κριτήριο αξιολόγησης μόνο για όσες προσφορές πληρούσαν τις τεχνικές προδιαγραφές;
Μπορεί να ισχύσει χαμηλότερη τιμή για υλικά τα οποία δεν πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές;
*Γιατί η κ. Δήμαρχος πριν υπογράψει την αποδοχή του πρακτικού αξιολόγησης της Επιτροπής Διενέργειας του πρόχειρου  διαγωνισμού και της κατακύρωσης στη συγκεκριμένη εταιρεία (τρίτη κατά σειρά) και αφού με μια απλή ματιά θα είχε διαπιστώσει τα προβλήματα αυτά, δεν ζήτησε εισήγηση της Νομικής Υπηρεσίας;
Είναι ποτέ δυνατόν να φανταστούμε ότι η κ. Δήμαρχος λειτουργεί με τόση προχειρότητα;
Αλλά ας υποθέσουμε ότι ενδεχομένως να μην το «πρόσεξε» το θέμα και της «ξέφυγε» ή να υπέγραψε χωρίς να διαβάσει τι υπογράφει…
Όταν όμως η Οικονομική Επιτροπή κατά την εξέταση της ένστασης της πρώτης εταιρείας σε βάρος του κύρους του Διαγωνισμού και όταν κατά την συζήτηση της ένστασης στις 24-2-2015 ρωτήθηκε από εμένα η κ. Δήμαρχος για το αν είχε εισήγηση από την Νομική Υπηρεσία  για το συγκεκριμένο θέμα, (για την νομιμότητα της εξεταζόμενης ένστασης) η κ. Δήμαρχος και πάλι απάντησε αρνητικά, λέγοντας ότι δεν χρειάζεται να ρωτήσουμε την Νομική Υπηρεσία διότι έχουμε εμπιστοσύνη στους υπαλλήλους μας (λες και η Νομική Υπηρεσία δεν είναι υπάλληλοι του Δήμου μας)!!!
Άραγε αυτός ο συνολικός χειρισμός του θέματος αποτελεί μόνο άγνοια ή  προχειρότητα;
Τα υπόλοιπα συμπεράσματα δικά σας…
Σαλαμίνα 28-02-2015
Γιάννης Τσαβαρής
τ. Δήμαρχος Σαλαμίνας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Αρχειοθήκη ιστολογίου