Τρίτη, 17 Φεβρουαρίου 2015

Αιδώς Αργείοι!!! Η ανοχή μας έχει όρια, δεν θα χτίσετε το αύριο αυτού του τόπου με «λάσπη»Κυρία Δήμαρχε,
Κατά την συζήτηση και ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου μας για το οικ. έτος  2015, τον μήνα Νοέμβριο 2014, ο «προηγούμενος» και «κακός» Δήμαρχος, που προσδοκά και επιδιώκει την παρέλκυση και παρεμπόδιση του «έργου» σας, σας  τόνισε επανειλημμένα, κατά την συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής και του  Δημοτικού Συμβουλίου, ότι ο προϋπολογισμός οικ. έτους 2015 που κατατέθηκε προς ψήφιση θα σας επιστραφεί, για τον απλούστατο λόγο:
Στην εισηγητική έκθεση και το σχέδιο του προϋπολογισμού  δεν είχαν τηρηθεί οι οδηγίες που παρασχέθηκαν με την υπ’ αριθμό 29530/29-07-2014 Κ.Υ.Α. των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, για την κατάρτιση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2015.
Η κυρία Δήμαρχος όμως …. Αγρόν ηγόραζε!!!, ως συνήθως.
Κυρία Δήμαρχε,

Συντάξατε έναν  προϋπολογισμό, στοχεύοντας στην ικανοποίηση των στόχων και της πολιτικής του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. και όχι των κοινωνικών αναγκών της δοκιμαζόμενης από την οικονομική κρίση κοινωνίας μας. Αλλά δυστυχώς κυρία Δήμαρχε, δεν καταφέρατε να ικανοποιήσετε ούτε το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α., η παραβίαση των οδηγιών του οποίου οδηγεί στην αναπομπή (επιστροφή στον Δήμο) του προϋπολογισμού. Όπερ και εγένετο.
Και σεις τι κάνατε κυρία Δήμαρχε; Επιδοθήκατε στο προσφιλές σας σπορ, στην αγωνιώδη προσπάθεια σας να λασπολογείτε και να κατασυκοφαντείτε τον Τσαβαρή σε δημότες, Συλλόγους και Φορείς.
Για όλα φταίει αυτός, που έκανε προσφυγή ακύρωσης του προϋπολογισμού, γιατί ήθελε δήθεν, κατά την άποψη σας, να αυξήσουμε περισσότερο τα Ανταποδοτικά Τέλη για να ισοσκελιστεί ο προϋπολογισμός.
Αιδώς Αργείοι!!! Ο Τσαβαρής είπε το πολύ απλό: Αφού και με την αύξηση δεν ισοσκελίζεται ο προϋπολογισμός, δεν υπάρχει κανένας λόγος να  χαρατσώσετε τον κόσμο σε μια δύσκολη για όλους οικονομικά εποχή και σας πρότεινε να ακολουθήσετε την ίδια πολιτική γραμμή που εφαρμόστηκε το 2014 με μηδενική αύξηση των Ανταποδοτικών Τελών και του οποίου προϋπολογισμού η εφαρμογή ξεκίνησε από 1/1/2014 και έκλεισε με επιτυχία 31/12/2014 (τα πρακτικά της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου στην διάθεση σας).
Γνωρίζετε πολύ καλά κυρία Δήμαρχε ότι ο προϋπολογισμός σας επεστράφη λόγω των δικών σας λαθών και παραλείψεων και όχι λόγω της προσφυγής μου (βλέπε προσφυγή ΕΔΩ ως και απάντηση αποκεντρωμένης ΕΔΩ). Αυτό καταδεικνύεται  στο έγγραφο του Γεν. Γραμ.  Αποκεντρωμένης Διοίκησης -το οποίο και δημοσιοποιώ (βλέπε αναπομπή προϋπολογισμού ΕΔΩ)- ο οποίος απερίφραστα αναφέρει ότι η εξέταση της προσφυγής  παρέλκει και η  αναπομπή (επιστροφή στον Δήμο) του προϋπολογισμού  οφείλεται στην μη τήρηση των οδηγιών της προαναφερόμενης Κ.Υ.Α. των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών.
Επειδή, κυρία Δήμαρχε, τα λόγια πετούν, τα γραπτά μένουν και οι πράξεις… επικρατούν, εγκαταλείψτε επιτέλους την «φιλότιμη» προσπάθεια σας της κατασυκοφάντησης των πάντων, προκειμένου να καλύψετε δικές σας αδυναμίες και αστοχίες και αναλάβετε επιτέλους το μεγάλο φορτίο που σας αναλογεί… της Διοίκησης του Δήμου.
Σαλαμίνα 17/02/2015
Ο τ. Δήμαρχος Σαλαμίνας
Γιάννης Τσαβαρής

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Αρχειοθήκη ιστολογίου