Πέμπτη, 30 Οκτωβρίου 2014

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ     
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
         ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
         ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
                                                                                                                Δήμος   Σαλαμίνας
ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ
 Σας κάνουμε γνωστό, ότι ο Δήμος Σαλαμίνας σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων και συγκεκριμένα ( της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης και του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης),θέτει σε λειτουργία το Πρόγραμμα: ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ, για όσους μέχρι σήμερα έχουν υποβάλλει σχετική αίτηση.
  Παράλληλα δίνεται η δυνατότητα υποβολής και νέων αιτήσεων συμμετοχής, στα ακόλουθα προγράμματα Εθνικής και Τοπικής Εμβέλειας:

ñ     Καινοτομία-Επιχειρηματικότητα- Διοίκηση Επιχειρήσεων,                                        25  ώρες
ñ     Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα,                                        50  ώρες
ñ     Επιχειρηματικότητα και Τουριστική-Πολιτιστική Ανάπτυξη,                                      25  ώρες
ñ     Αγροτική  Επιχειρηματικότητα – Marketing Αγροτικών Προϊόντων,                          25  ώρες
ñ     Βιολογικά Προϊόντα: Παραγωγή-Πιστοποίηση-Διάθεση,                                           25  ώρες
ñ     Ηλεκτρονική  Επιχειρηματικότητα – e-επιχειρείν,                                                       25  ώρες
ñ     Πράσινη  Επιχειρηματικότητα,                                                                                     25  ώρες
ñ     Δημιουργώ τη δική μου επιχείρηση,                                                                            25  ώρες
ñ     Σύγχρονες Τραπεζικές Συναλλαγές                                                                              25  ώρες
ñ     Υπολογίζοντας τις δαπάνες του νοικοκυριού                                                               25  ώρες
ñ     Συμβουλευτική σταδιοδρομίας                                                                                     25  ώρες
ñ     Επαγγελματική ενεργοποίηση ανέργων γυναικών                                                       25  ώρες
ñ     Περιβάλλον και καθημερινή ζωή                                                                                 25  ώρες
ñ     Γεωργία και Φυσικοί Πόροι                                                                                         25  ώρες
ñ     Συλλογικές Περιβαλλοντικές Δράσεις                                                                         25  ώρες
ñ     Οικολογικές λύσεις για το σπίτι                                                                                   25  ώρες
ñ     Προστασία και Δικαιώματα Καταναλωτή                                                                    25  ώρες
ñ     Ασφάλεια- Ποιότητα Τροφίμων                                                                                   25  ώρες
ñ     Αστικοί  λαχανόκηποι                                                                                                   25  ώρες
ñ     Πρακτικές συμβουλές (υγιεινής) διατροφής                                                                25  ώρες
ñ     Αγωγή Υγείας – Πρώτες Βοήθειες                                                                                25  ώρες
ñ     Διαμόρφωση και διακόσμηση εσωτερικών  χώρων                                                     25  ώρες                                                                                                            
       
            

     

ñ     Επεξεργασία Κειμένου – Διαδίκτυο (Ι)                                                                        50  ώρες
ñ     Υπολογιστικά Φύλλα – Παρουσιάσεις (ΙΙ)                                                                  50   ώρες
ñ     Βάσεις Δεδομένων – Εξειδικευμένα θέματα (ΙΙΙ)                                                       50   ώρες
ñ     Διαδικτυακά εργαλεία και υπηρεσίες στην καθημερινή ζωή                                      25   ώρες
ñ     Ηλεκτρονικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media)                                          25   ώρες
ñ     Δημιουργία Ιστοσελίδας                                                                                              50   ώρες
ñ     Ηλεκτρονική εφημερίδα                                                                                              50   ώρες
ñ     Ελληνικό  Αλφαβητικό σύστημα                                                                                 25   ώρες
ñ     Βελτιώνω την ορθογραφία μου                                                                                   25   ώρες
ñ     Σύνταξη εγγράφων-φορμών                                                                                        50   ώρες
ñ     Αγγλικά για το χώρο εργασίας(Α2-Β1)                                                                       25   ώρες
ñ     Αγγλικά για τον τουρισμό (Α2)                                                                                   25   ώρες
ñ     Γαλλικά για τον τουρισμό (Α1-Α2)                                                                            25   ώρες
ñ     Γερμανικά για τον τουρισμό (Α1-Α2)                                                                         25   ώρες
ñ     Ιταλικά για τον τουρισμό (Α1-Α2)                                                                              25   ώρες
ñ     Ισπανικά για τον τουρισμό (Α1-Α2)                                                                            25   ώρες
ñ     Ρωσικά για τον τουρισμό (Α1-Α2)                                                                              25   ώρες
ñ     Βασικά  Αγγλικά (Α1)                                                                                                  50   ώρες
ñ     Βασικά  Αγγλικά (Α2)                                                                                                  50   ώρες
ñ     Βασικά  Γαλλικά (Α1)                                                                                                 50   ώρες
ñ     Βασικά  Γαλλικά (Α2)                                                                                                 50   ώρες
ñ     Βασικά  Γερμανικά (Α1)                                                                                             50   ώρες
ñ     Βασικά  Γερμανικά (Α2)                                                                                             50   ώρες
ñ     Βασικά  Ιταλικά (Α1)                                                                                                  50   ώρες
ñ     Βασικά  Ιταλικά (Α2)                                                                                                  50   ώρες
ñ     Διαχείριση εργασιακού άγχους/Εναρμόνιση επαγγελματικής και
            προσωπικής  ζωής                                                                                                  25   ώρες
ñ     Αποτελεσματική συνεργασία στον εργασιακό χώρο                                                  25   ώρες
ñ     Αποτελεσματική ηγεσία στην εργασία                                                                       25   ώρες
ñ     Διαχείριση  χρόνου                                                                                                     25   ώρες
ñ     Διαχείριση διαπροσωπικών  σχέσεων                                                                         25   ώρες
ñ     Επικοινωνία και δυναμική της Ομάδας                                                                       25   ώρες
ñ     Εθελοντικές δράσεις στην τοπική κοινωνία                                                                25   ώρες
ñ     Αποτελεσματική επικοινωνία με φορείς και υπηρεσίες                                              50   ώρες
ñ     Αντιμετώπιση της κοινωνικής κρίσης στην καθημερινή ζωή                                      25   ώρες
ñ     Ιστορία της  Τέχνης                                                                                                     25   ώρες
ñ     Εικαστικό  Εργαστήρι                                                                                                 50   ώρες
ñ     Φωτογραφία                                                                                                                 25   ώρες
ñ     Κινηματογράφος                                                                                                          25   ώρες

     

                                                                                                  
ñ     Εργαστήρι δημιουργίας Βίντεο                                                                                   50   ώρες
ñ     Θεατρικό Εργαστήρι(ανεβάζω τη δική μου παράσταση)                                            50   ώρες
ñ     Εργαστήρι  μουσικής                                                                                                   50   ώρες
ñ     Εργαστήρι Δημιουργικής Γραφής                                                                               50   ώρες
ñ     Αξιοποίηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς                                                                25  ώρες
ñ     Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων                                                                                 15   ώρες
ñ     Ασφάλεια  Φαρμάκων                                                                                                  30  ώρες
ñ     Λαογραφία: Παραδοσιακός Πολιτισμός                                                                      25   ώρες
ñ     Κινεζικά για τον τουρισμό (Α1-Α2)                                                                             25  ώρες
ñ     Τουρκικά για τον τουρισμό(Α1-Α2)                                                                            25   ώρες
ñ     Μετανάστες-Υποστήριξη στην καθημερινή ζωή                                                          25  ώρες
ñ     Τσιγγάνοι-Γλωσσικές δεξιότητες Ι                                                                               50  ώρες
ñ     Τσιγγάνοι-Γλωσσικές δεξιότητες ΙΙ                                                                              50  ώρες
ñ     Τσιγγάνοι- Υποστήριξη στην καθημερινή ζωή                                                             25  ώρες
ñ     Κρατούμενοι-Επικοινωνία στην καθημερινή ζωή ( Α1)                                             125  ώρες
ñ     Κρατούμενοι-Επικοινωνία στην καθημερινή ζωή ( Α2)                                             175  ώρες
ñ     Κρατούμενοι-Υποστήριξη κρατουμένων                                                                    25   ώρες
ñ     Μουσουλμανική Μειονότητα- Γλωσσικές δεξιότητες Ι                                              50   ώρες
ñ     Μουσουλμανική Μειονότητα- Γλωσσικές δεξιότητες ΙΙ                                            50   ώρες
ñ     Εθελοντισμός: Διαχείριση Κινδύνων,Κρίσεων,Εκτάκτων
αναγκών στην τοπική κοινωνία                                                                                               25   ώρες
ñ     Εθελοντισμός: Πυρκαγιές-Πλημμύρες                                                                        25   ώρες
ñ     Εθελοντισμός: Σεισμοί                                                                                                25   ώρες
ñ     Εθελοντισμός: Θαλάσσια ατυχήματα                                                                          25   ώρες
ñ     Εναλλακτικές μορφές τουρισμού: Γενικό πλαίσιο                                                      10   ώρες
ñ     Εναλλακτικές μορφές τουρισμού: Θρησκευτικός,Πολ/κος τουρισμός                        12  ώρες
ñ     Εναλλακτικές μορφές τουρισμού:οικολογικός, οινολογικός,
γαστρονομικός τουρισμός                                                                                                         12  ώρες
ñ     Εναλλακτικές μορφές τουρισμού: Αθλητικός τουρισμός                                             12  ώρες
ñ     Διαδικτυακή προβολή και διαχείριση επιχείρησης τουριστικών
υπηρεσιών                                                                                                                                 25  ώρες
ñ     Υγεία και εναλλακτικές θεραπείες                                                                                25  ώρες
ñ     Παρασκευή αλατιού με παραδοσιακές μεθόδους                                                         15  ώρες
ñ     Εργαστήρι Ζαχαροπλαστικής με παραδοσιακές συνταγές                                           35  ώρες
ñ     Νέες εναλλακτικές καλλιέργειες                                                                                  25  ώρες
ñ     Σύγχρονες οικολογικές μέθοδοι αλιείας                                                                       25  ώρες
ñ     Άθληση στην τρίτη Ηλικία                                                                                           25  ώρες
ñ     Υγιεινή και ασφάλεια στο χώρο εργασίας                                                                    15  ώρες
ñ     Εργαστήρι Μαγειρικής με παραδοσιακές συνταγές                                                     35  ώρες
ñ     Χρήση ελεύθερου λογισμικού                                                                                      25  ώρες 

     

ñ     Οικιακή μελισσοκομία                                                                                                 25   ώρες
ñ     Οικιακή Παραγωγή Οίνου,ποτών και ηδύποτων                                                         30   ώρες
ñ     Αρωματικά- Φαρμακευτικά Φυτά                                                                               25   ώρες
ñ     Δεξιότητες αυτόνομης διαβίωσης                                                                                 25  ώρες
ñ     Εβραϊκή Γλώσσα για τον τουρισμό Α1-Α2                                                                 25   ώρες
ñ     Βασικά  Αλβανικά Επιπέδου Α1                                                                                   50  ώρες
ñ     Βασικά  Αλβανικά Επιπέδου Α2                                                                                   50  ώρες
ñ     Βασικά Τουρκικά Επιπέδου Α1                                                                                    50  ώρες
ñ     Βασικά Τουρκικά Επιπέδου Α2                                                                                    50  ώρες
ñ     Βασικά  Βουλγαρικά  Α1                                                                                              50  ώρες
ñ     Βασικά  Βουλγαρικά  Α2                                                                                              50  ώρες
ñ     Ασθένειες και τρόποι αντιμετώπισης στη γεωργία                                                       25  ώρες
ñ     Εθελοντισμός και κοινωνική δράση                                                                             25  ώρες
ñ     Αρχιτεκτονική κήπων                                                                                                   25  ώρες
ñ     Τοπική κοινότητα μάθησης: Λέσχη κινηματογράφου                                                  25  ώρες
ñ     Τοπική κοινότητα μάθησης: Λέσχη λογοτεχνίας                                                          25  ώρες
ñ     Τοπική κοινότητα μάθησης: Λέσχη θεάτρου                                                                25  ώρες
ñ     Προληπτική ιατρική για την Τρίτη Ηλικία                                                                   25  ώρες
ñ     Εξαρτήσεις και  πρόληψη                                                                                             15  ώρες
ñ     Κανόνες οικονομικής διαχείρισης αγροτικής επιχειρηματικής
 δραστηριότητας                                                                                                                       25  ώρες
ñ     Ανακύκλωση και κομποστοποίηση                                                                              25  ώρες
ñ     Τοπική αυτοδιοίκηση και πολίτης: Υποχρεώσεις και δικαιώματα
των κατοίκων τοπικής κοινωνίας                                                                                             25  ώρες
ñ     Κοινωνικές και οικονομικές προεκτάσεις της Χιακής Ναυτοσύνης
Ναυτική Εκπαίδευση-Ναυτιλιακή βιομηχανία                                                                         35  ώρες
ñ     Εργαστήρι οικολογικής βαφής νημάτων και υφαντικής                                               50  ώρες
ñ     “Χαϊνηδες” Γνώστες του Βουνού                                                                                 25  ώρες
ñ     Εργαστήρι δημιουργίας κοσμήματος                                                                            50  ώρες
ñ     Κατασκευή τοπικής φορεσιάς                                                                                      50  ώρες
ñ     Εκπαίδευση των αλλοδαπών που ασχολούνται με τον κερκυραϊκό
πολιτισμό στην Ελληνική γλώσσα και την τοπική ιστορία                                                      50  ώρες
ñ     Ιστορία Διομήδιου Κήπου Χαϊδαρίου                                                                          25  ώρες
ñ     Εργαστήρι ψηφιδωτού                                                                                                  50  ώρες 
ñ     Αμβρακικός κόλπος και προοπτικές                                                                             15  ώρες
ñ     Τοπικοί παραδοσιακοί χοροί                                                                                         50  ώρες
ñ     Κοπτική  ραπτική                                                                                                          50  ώρες
     

ñ     Κοπανέλι                                                                                                                       50  ώρες
ñ     Λαογραφία του τόπου                                                                                                   25  ώρες
ñ     Διοργάνωση Τοπικών εκθέσεων με σκοπό την προβολή τοπικών
παραδοσιακών προϊόντων με στόχο τη δημιουργία Ομάδων τοπικής δράσης                         25  ώρες
ñ     Διδασκαλία Ποντιακής Διαλέκτου                                                                             150  ώρες
ñ     Χρηματοδοτικά προγράμματα/εργαλεία που βρίσκονται σε ισχύ
για αγροτικές δραστηριότητες                                                                                                  10  ώρες
ñ     Μανιτάρια: Από το δάσος στην κουζίνα                                                                       25  ώρες
ñ     Εργαστήρι πηλιορείτικου ρυθμού ταπητουργίας                                                          50  ώρες
ñ     Εργαστήρι πηλιορείτικου ρυθμού πλεξίματος και ασπροκεντήματος                          50  ώρες
ñ     Διαχείριση του Κερκυραϊκού Ελαιώνα και εφαρμογή πρακτικών για την
εξυγίανσή του και την παραγωγή και προώθηση επώνυμων προϊόντων ελιάς                        25  ώρες
ñ     Εργαστήριο Fusing                                                                                                       50  ώρες
ñ     Συντήρηση μικρών σκαφών-καρνάγιο                                                                         30  ώρες
ñ     Κατανοώ το φορολογικό σύστημα και φτιάχνω τη φορολογική μου δήλωση             12  ώρες
ñ     Εκμάθηση τσακώνικης γλώσσας                                                                                  50  ώρες
ñ     Εργαστήρι  χειροτεχνίας                                                                                               50  ώρες
ñ     Εργαστήρι κηροπλαστικής                                                                                           50  ώρες
ñ     Διαχείριση στερεών αποβλήτων                                                                                   25  ώρες
ñ     Εκμάθηση γραφής BRAILLE σε άτομα με πρόβλημα όρασης                                    50  ώρες
ñ     Εργαστήρι  κεραμικής                                                                                                  50  ώρες
ñ     Θεατρολογία                                                                                                                 25  ώρες
ñ     Εργαστήρι  χαλκογραφίας                                                                                            25  ώρες
ñ     Οδηγοί προβολής φυσικού και πολιτισμικού περιβάλλοντος Ιεράπετρας                   25  ώρες
ñ     Εργαστήριο  Ξυλογλυπτικής                                                                                        50  ώρες
ñ     Εργαστήριο κατασκευής παραδοσιακών  οργάνων                                                     50  ώρες     


                                     

   Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες κάθε εθνικής προέλευσης, ηλικίας και μόρφωσης. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης και η υποβολή φωτοτυπίας της αστυνομικής ταυτότητας.
    Το εν λόγω έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “ Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ” του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με τίτλο Πράξεων “ Κέντρα Δια Βίου Μάθησης- Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας” ΑΠ7 και “ Κέντρα Δια Βίου Μάθησης- Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας” ΑΠ8, που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς πόρους.

Για πληροφορίες και εγγραφές απευθυνθείτε στο τηλ. 213 2027580-581

Δηλώσεις συμμετοχής από 30-10-2014 έως και 31-12-2014, από Δευτέρα έως και Πέμπτη και από 10.00 π.μ -13.00 μ.μ, στο τμήμα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης, επί της οδού Αναπαύσεως, απέναντι από την Υπεραγορά ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ.

   Θα  τηρηθεί  σειρά  προτεραιότητας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Αρχειοθήκη ιστολογίου