Τρίτη, 28 Οκτωβρίου 2014

Δημοτική Κοινότητα Σεληνίων
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ς Τακτικής Συνεδρίασης

   Σας  καλούμε να προσέλθετε στο Κατάστημα της  Δημοτικής Κοινότητας Σεληνίων στις 30 Οκτωβρίου 2014 ημέρα Πέμπτη και  ώρα 19:30, σε τακτική  Συνεδρίαση για συζήτηση και λήψη αποφάσεων  στα παρακάτω θέματα  της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις  του άρθρου 88 του Ν.3852/10.


A.     ΘΕΜΑΤΑ Η.Δ.
1.      Παραχώρηση αίθουσας εκδηλώσεων «Μ. Μερκούρη»
2.      Διατύπωση γνώμης σχετικά με τις παιδικές χαρές της Δ.Κ. Σεληνίων

     Β. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


  
Ο  Πρόεδρος
  Της  Δημοτικής  Κοινότητας Σεληνίων Γεώργιος ΕΠΙΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Αρχειοθήκη ιστολογίου