Τρίτη, 28 Οκτωβρίου 2014

ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ - Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 26 ης ΣυνεδρίασηςΈχω την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67,  του Ν. 3852/2010  να σας καλέσω σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σαλαμίνος, την 31η Οκτωβρίου  2014 ημέρα Παρασκευή  και ώρα  18.00 στο Δημοτικό Κατάστημα, για  συζήτηση και λήψη απόφασης στα  κατωτέρω θέματα:
1.-  Συγκρότηση της  Δημοτικής Επιτροπής  Διαβούλευσης.
2.-  Κατάρτιση   Τεχνικού  Προγράμματος  Δήμου  Σαλαμίνας , έτους  2015 . 
3.- Έγκριση  1ου  Α.Π.Ε   και παράταση  συμβατικής προθεσμίας  εκτέλεσης  έργου « Κατασκευή  Διαδημοτικού  Παιδικού Σταθμού ».
4..- Παράταση ισχύος κυκλοφοριακών ρυθμίσεων οδών Κανάκη και  Καραϊσκάκη ,  Ψιλής Άμμου   Αγίου Γρηγορίου.
5.-  Διατύπωση σύμφωνης γνώμης ,  για την έγκριση διασύνδεσης εισόδου-εξόδου  πλυντηρίου – λιπαντηρίου,  επί της οδού Λ. Σαλαμίνας 92 στο Δήμο Σαλαμίνας.


6.-  Ακύρωση  της υπ΄αρ.40/2013 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής,  που αφορά
 την απευθείας αγορά ρυμοτομούμενου τμήματος ακινήτου στην οδό Μ. Κριτσίκη 34
στην περιοχή Αγίου Μηνά Δήμου Σαλαμίνας, ως προς τα ονόματα ιδιοκτητών
7.- Αποδοχή πρακτικού εκτίμησης οικοπεδικής έκτασης στο Ο.Τ. 175 περιοχή Αγίου Αθανασίου Δ.Κ.Αιαντείου ,που αφορά προσκύρωση  τμήματος δημοτικής έκτασης στην ιδιοκτησία  κας Ελευσινιώτη Σοφίας συζ. Αύγουστου Κριτσίκη.

8.- Απαγόρευση στάθμευσης επί της οδού Πρ. Ηλία 18 περιοχή Αλώνια Δήμου Σαλαμίνας.

9.-  Συμπλήρωση  της υπ’ αριθμ.  178 Α/2014  απόφασης,   που αφορά την Επιτροπή Φορολογικών Διαφορών ,   σε εφαρμογή  του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011.. 
10.- Καθορισμός  εξόδων παράστασης  Αντιπροέδρου  Διοικητικού  Συμβουλίου Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σαλαμίνας  έτους  2014.
11.- Διαγραφή  οφειλών  τιμολογίων  λόγω παραγραφής τους, για εκκαθάριση του Μητρώου  ενόψει  σύνταξης  Προϋπολογισμού Δήμου  Σαλαμίνας  ,   έτους 2015 .
12.-  Διαγραφή  βεβαιωμένων  οφειλών.
13.- Αποδοχή  οριστικής ένταξης  της πράξης  με τίτλο « Διαχείριση  αιτημάτων καθημερινότητας  του πολίτη  Δήμου Σαλαμίνας »  με κωδικό  ΜΙS 483396  στο  Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα  ΑΤΤΙΚΗ  στον  άξονα προτεραιότητας  « Αειφόρος  Ανάπτυξη   και βελτίωση   της ποιότητας  ζωής».

14.- Ορισμός  (2)  Δημοτικών  Συμβούλων  της μειοψηφίας για να  συμμετέχουν  στην σύνθεση  της Εκτελεστικής  Επιτροπής  με δικαίωμα ψήφου , σε  εφαρμογή των  διατάξεων του Ν. 4018/2011  αριθ. 11 παρ. 2.
15.-  Ενέργειες  του Δήμου,   για την κατεδάφιση  των αυθαιρέτων κτισμάτων που καταγράφηκαν  με την αριθμ. 20/2013  έκθεση  αυτοψίας  της ΥΔΟΜ  Σαλαμίνας .
16.-  Επικαιροποίηση  της υπ’ αριθμ. 71/2014  απόφασης  Δημ. Συμβουλίου ,  σχετικά με την παραμονή των Υπηρεσιών  Κτηματολογίου  & Υποθηκοφυλακείου  που λειτουργούν στο νησί μας  και συγκρότηση Διαπαραταξιακής  Επιτροπής,   για τις απαιτούμενες  ενέργειες.
17.- Συγκρότηση  Συντονιστικής  Επιτροπής με σκοπό την μείωση τιμών  στην πορθμειακή γραμμή  Παλούκια – Πέραμα,   κατόπιν αιτήματος   της Δημ. Συμβούλου  κας  Καρούση   Δέσποινας.
18.- Συγκρότηση  Πανσαλαμινιακής  Επιτροπής  διεκδίκησης  για την διάσωση  και την μη πώληση του χώρου της Κυνοσούρας, κατόπιν αιτήματος   της Δημ. Συμβούλου  κας  Καρούση   Δέσποινας.
19.- Ενημέρωση – Συζήτηση  και έκφραση γνώμης  επί της συνέχισης  ή μη  της λειτουργίας του Λατομείου  με την επωνυμία  « Λατομεία  Σαλαμίνας  Α.Ε.».   
20.- Καθορισμός  Δημοτικών  τελών  για το έτος  2015.

Η   ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
                               
Λεμονιά Καπετάνιου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Αρχειοθήκη ιστολογίου