Παρασκευή, 5 Σεπτεμβρίου 2014

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

10ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Έχουμε την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3852/10, να σας καλέσουμε σε τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Σαλαμίνας, την 9η         Σεπτεμβρίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:30 στο Γραφείο της Δημοτικής Κοινότητας Σαλαμίνας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα πιο κάτω θέματα:

1)     Ανανέωση άδειας μουσικής καταστήματος της «ΑΛΑΙΣΚΑΣ Χ.-ΤΣΕΒΑΣ Γ. Ο.Ε.», επί της οδού Αγίου Νικολάου αρ. 19, Σαλαμίνα.

2)     Προέγκριση Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (Κ.Υ.Ε.) του κ. ΖΩΗ ΑΝΔΡΕΟΥ, επί της οδού Ακτή Καραϊσκάκη αρ.11, Σαλαμίνα.

3)     Προέγκριση Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (Κ.Υ.Ε.) του κ. ΜΟΥΛΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ, επί της οδού Λ. Φανερωμένης αρ.65, Σαλαμίνα.

4)     Προέγκριση Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (Κ.Υ.Ε.) του κ. ΠΡΙΦΤΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, επί της οδού Λ. Σαλαμινομάχων αρ.29, Παλούκια Σαλαμίνας.

5)     Προέγκριση προσθήκης δραστηριότητας σε Κατάστημα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (Κ.Υ.Ε.) της εταιρείας «ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞ. & ΣΙΑ Ο.Ε.», επί της οδού Ακτή Καραϊσκάκη αρ. 56, Σαλαμίνα.

6)     Παράταση ισχύος κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για τη περαίωση του έργου «Κατασκευή υποθαλάσσιου αγωγού και τροφοδοτικού αγωγού Ν. Σαλαμίνας».


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ


ΜΙΧΑΗΛ  Ε.  ΝΑΝΝΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Αρχειοθήκη ιστολογίου