Δευτέρα, 29 Σεπτεμβρίου 2014

Παράταση υποβολής αιτήσεων για το Κοινωνικό Φροντιστήριο”


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Σαλαμίνα:29/09/2014                                                                        ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τμήμα: Παιδείας, Πολιτισμού & Δια Βίου Μάθησης 

Ταχ. Δ/νση : Λ. Κων. Καραμανλή & Αμμοχώστου 1 
Ταχ. Κωδ. : 1 8 9 0 0 
T E L E F A X : 2114111039 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2132027580-581 e-mail: kyds@0165.syzefxis.gov.gr   
    

                                                   Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΘΕΜΑ: “ Παράταση υποβολής αιτήσεων  για το Κοινωνικό Φροντιστήριο”
 Η υποβολή αιτήσεων για την συμμετοχή ( Καθηγητών &  μαθητών)  στο Κοινωνικό Φροντιστήριο , της σχολικής χρονιάς 2014-2015, παρατείνεται έως τις 20/10/2014.
 Για οποιαδήποτε σχετική πληροφορία μπορείτε να επικοινωνείτε με το Τμήμα Παιδείας Δια Βίου Μάθησης & Πολιτισμού, στα τηλέφωνα    213 2027580 – 581.


                                                                                           Η  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
                                                                                    ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
                                                                                     ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ                                                                                         ΜΠΙΝΙΑΡΗ     ΕΙΡΗΝΗ
                 
             

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Αρχειοθήκη ιστολογίου