Τρίτη, 15 Ιουλίου 2014

«Με επιτυχία συνεχίζεται το πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών στην Περιφερειακή Ενότητα Νήσων»Με επιτυχία συνεχίζεται το πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών σε περιοχές υπερτοπικής σημασίας της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, για την προστασία της Δημόσιας Υγείας.
Το πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους της Περιφέρειας Αττικής περιλαμβάνει τις παρακάτω δράσεις:
·  Χαρτογράφηση εστιών κουνουπιών
·  Χαρτογράφηση θέσεων δειγματοληπτικών σταθμών παρακολούθησης προνυμφών και παγίδων σύλληψης ακμαίων κουνουπιών.

·  Παρακολούθηση του πληθυσμού προνυμφών
·  Παρακολούθηση του πληθυσμού των ακμαίων εντόμων στο σύνολο της περιοχής υλοποίησης.
·  Διενέργεια παρεμβάσεων προνυμφοκτονίας και,
·  Έλεγχος αποτελεσματικότητας των εφαρμογών.

Στις παρεμβάσεις αυτές χτυπήθηκαν οι προνύμφες και μπήκαν οι απαραίτητες παγίδες, ενώ μετά την ταυτοποίηση των εντόμων σε ποιότητα και είδος, θα ακολουθήσουν οι επόμενες εφαρμογές βάσει των δειγματοληψιών.
Στο πρώτο στάδιο έγιναν ήδη αεροψεκασμοί, γενικοί ψεκασμοί από εδάφους και ενδιάμεσοι, αστικοί και περιαστικοί ψεκασμοί -σε ποτάμια και εκβολές τους, πλημμυρισμένες χερσαίες εκτάσεις, αρδευτικά κανάλια και αποστραγγιστικές τάφροι, ρέματα, παρόχθιες περιοχές-  στις παρακάτω περιοχές, ανά Δήμο:

 ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

- 14 Απριλίου από εδάφους                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
28Απριλίουαπόεδάφους                                                                                                                                                                    
- 16 Μαϊου από εδάφους
- 28 Μαϊου από εδάφους
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Αρχειοθήκη ιστολογίου