Ανέτρεψε τα μέχρι τώρα υπέρ της ΔΕΗ δεδομένα σε σχέση με τους λιγνίτες το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, καθώς έκρινε αποδεκτή την αίτηση αναίρεσης που κατέθεσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ακύρωση προηγούμενης απόφασης που δικαίωνε τη ΔΕΗ.
Η υπόθεση που άνοιξε το 2003 φάνηκε να κλείνει τον Σεπτέμβριο του 2012, όταν το Γενικό Δικαστήριο στο οποίο προσέφυγε η ΔΕΗ το 2008, ζητώντας την ακύρωση απόφασης της Ε.Ε. περί κατάχρησης δεσπόζουσας θέσης στην αγορά εξαιτίας του μονοπωλιακού δικαιώματος πρόσβασης στο φθηνό καύσιμο του λιγνίτη, δικαίωσε τη ΔΕΗ. Το Δικαστήριο τον Σεπτέμβριο του 2012 έκρινε με σχετική απόφασή του ότι δεν ευθύνεται η ΔΕΗ για την αδυναμία πρόσβασης τρίτων στα διαθέσιμα κοιτάσματα λιγνίτη, εφόσον ο ρόλος της περιοριζόταν σε κοιτάσματα που της παραχωρήθηκαν από το ελληνικό Δημόσιο.