Παρασκευή, 28 Μαρτίου 2014

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ΣαλαμίνοςΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                      Σαλαμίνα 28.3.2014 

ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ                          Αρ.Πρωτ:- 8575 -   

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η  11 ης  Σ/σης  (Tακτική)


Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σαλαμίνος, την 3η Aπριλίου 2014 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ   και ώρα 17.30          στο Δημοτικό Κατάστημα, για  συζήτηση και λήψη απόφασης στα  κατωτέρω θέματα:
1.-Έκδοση ψηφίσματος για την παραμονή των υπηρεσιών  Κτηματολογίου &  Υποθηκοφυλακείου , που λειτουργούν στο νησί μας μέχρι σήμερα.

2.-Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου, οικ. έτους 2014.
3.- (1η)Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΠΟ.ΠΕ.ΣΑ.», οικ. έτους 2014.
4.-Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Α.ΚΟΙ.ΠΟ.Π.», οικ. έτους 2013.
5.-΄Εγκριση  οικονομικού απολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ.  με την επωνυμία  «Σχολική Επιτροπή  Β/θμιας Εκ/σης του  Δήμου Σαλαμίνας».
6.- Έγκριση λογιστικών υπηρεσιών  για σύνταξη ισολογισμού , έτους 2013.
7.- Έγκριση λογιστικών υπηρεσιών  για υποστήριξη & έλεγχο Διπλογραφικού συστήματος του Δήμου, έτους  2014.
8.-Οικονομική ενίσχυση αναξιοπαθούντων δημοτών.
9.-Συγκρότηση Επιτροπής  προσδιορισμού  της αξίας ακινήτων  για  την επιβολή  εισφοράς  σε χρήμα & ορισμός  μελών της με κλήρωση σε εφαρμογή του άρθρου 26 του 4024/2011.
10.-Έγκριση για την διενέργεια προμήθειας λογισμικού σύνταξης μελετών δημοσίων έργων & εφαρμογής διαχείρισης και παρακολούθησης τεχνικών έργων.
11.-Έγκριση της μελέτης εργασιών «Επισκευής & συντήρησης σχολικών κτιρίων» και τρόπου δημοπράτησης αυτής.
12.-Παραχώρηση Κ/Χ στον αύλειο χώρο του Δημαρχείου,  στο Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΠΟ.ΠΕ.ΣΑ.».
13.-Παραχώρηση Κ/Χ όπισθεν πλατείας Εθνικής Αντιστάσης , στην κ. Ψαράκη Δήμητρα.
14.-Δωρεάν παραχώρηση οικογενειακών τάφων στο Κοιμητήριο Δ.Κ.Αιαντείου , σύμφωνα με το άρ,24 του Κανονισμού

Η   ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
                                         
ΑΝΝΑ  ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Αρχειοθήκη ιστολογίου