Κυριακή, 23 Μαρτίου 2014

ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗΠρος:  Γ.Γ.Αποκ/νης Δ/σης Αττικής κ. Αγγελάκα                                                   Κοιν.:  Γενική Γραμματεία Πρωθυπουργού                                                             Κοιν.:  ΥΠΕΚΑ  
Αξιότιμε κε Γενικέ Γραμματέα,
‘Εχοντας περιέλθει σε γνώση μας η από 20/02/2014 αριθμ. 1/2014 απόφαση της 2ης Α’/βάθμιας ΕΕΔΑ Πειραιά, η οποία προφανώς θα σας υποβληθεί αρμοδίως προς έγκριση και υπογραφή, επιτρέψτε μας να επισημάνουμε τα εξής:
Η ως άνω απόφαση έχει ληφθεί ύστερα από πρόταση του Δασαρχείου Πειραιά και αφορά την μερική άρση αναδάσωσης της υπ΄αρ. 1450/7-7-2005 απόφασης αναδάσωσης Γ.Γ.Π.Α. για το τμήμα (εμβαδόν 1.154,62 τ.μ.) επί του οποίου είναι εγκατεστημένο το συγκρότημα σπαστηροτριβείου, προκειμένου διά της πλαγίας να αποφευχθεί η υποχρεωτική μετεγκατάσταση σε θέση εκτός αναδασωτέας περιοχής.          Έτσι - χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση για τον εκμεταλλευτή - θα αρθεί το εμπόδιο που καθιστά αδύνατη την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων που υπέβαλε με την Φ4363/2230/9-5-3013 αίτηση του για: « Αποκατάσταση του αναδασωτέου τμήματος και εκμετάλλευση & αποκατάσταση του λατομικού χώρου ».
                                                                                                                        
Τα επιχειρήματα που προβάλει το Δασαρχείο είναι προφανώς υποβολιμαία και στερούνται σοβαρότητας.  Μπορεί γενικά η λειτουργία των λατομείων να είναι                                                                                  δημόσιου συμφέροντος και να προσφέρει έσοδα σε αυτό, στην δική μας όμως περίπτωση δεν ισχύει. Η λειτουργία του συγκεκριμένου λατομείου στη Γούβα Μπατσί Σαλαμίνας κυρίως υπό τον σημερινό εκμεταλλευτή από το 2008 κι εντεύθεν, μόνο δεινά έχει επιφέρει στο Δήμο και τους κατοίκους τόσο από περιβαλλοντικής όσο και οικονομικής άποψης.
Ο εκμεταλλευτής, αψηφώντας τις επιπτώσεις και περιφρονώντας κατ΄εξακολούθηση όλες τις Δικαστικές και Διοικητικές αποφάσεις [απαγόρευση εξόρυξης, σφράγιση Η/Μ εγκαταστάσεων, διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος, δέσμευση του παρανόμως εξορυχθέντος υλικού, πρόστιμα κ.ά.] προχωρούσε ακάθεκτος στην ολοκλήρωση του περιβαλλοντικού εγκλήματος, αφήνοντας πίσω του συντρίμμια, γκρεμούς και χαράδρες χωρίς καμία αποκατάσταση του χώρου, ως όφειλε.                                Σάρωσε τα πάντα στο πέρασμα του και δεν έμεινε χαλίκι, ούτε για δείγμα.               Ακόμη και το παρανόμως εξαχθέν υλικό των 50.000 τόνων που δεσμεύθηκε προς εκποίηση υπέρ του Δημοσίου, πολύ γρήγορα εξαφανίστηκε.                  
Και ωσάν να μην έφθανε αυτό, η εξορυκτική δραστηριότητα επεκτάθηκε και στην    έκταση των 19,5 στρ. που είναι τμήμα της συνολικής αναδασωτέας περιοχής για την οποία στερείται έγκρισης επέμβασης. Ούτε οι επανειλημμένες καταγγελίες των κατοίκων και φορέων ούτε οι μηνυτήριες αναφορές του Δασονομείου έφεραν κανένα αποτέλεσμα με συνέπεια οι εργασίες εξόρυξης να συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό μέχρι την ώρα που επιβλήθηκε το μέτρο της διακοπής ηλ/κού ρεύματος από την ΔΕΗ. Σύμφωνα με το ΠΡΑΚΤΙΚΟ της ορισθείσας από τον Γ.Γ. Επιτροπής για την επιμέτρηση των παρανόμων εξαχθέντων λατομικών προϊόντων εντός αναδασωτέας περιοχής, ο όγκος του ορύγματος είναι της τάξεως των 1.200.000 m3 που αντιστοιχεί σε 3.180.000 τόνους παράνομου και κλοπιμαίου λατομικού προϊόντος.                                      Με την ύποπτη ανοχή της σημερινής Δημοτικής Αρχής και την αδιαφορία του καθ΄ ύλην αρμόδιου Επιτρόπου, ο συγκεκριμένος εκμεταλλευτής του λατομείου τα τελευταία 4 χρόνια δεν απέδωσε στο Δήμο ούτε 1 ευρώ από το εισπραχθέν Ειδικό τέλος του 5% επί της τιμής πώλησης των προϊόντων.
Οι βεβαιωμένες οφειλές του προς το Δήμο υπερβαίνουν το ποσό των 1.000.000 ευρώ πλέον των προσαυξήσεων πλέον και του προστίμου των 560.000 ευρώ.                                                                                       Η προσφάτως επιβληθείσα από το Δήμο κατάσχεση εις χείρας τρίτου δεν απέδωσε. Αφού λοιπόν ο εκμεταλλευτής εμφανίζεται ως “άπορος”, ποιες είναι οι εγγυήσεις για την αποκατάσταση του λατομικού χώρου γνωστής ούσης της σημαντικής δαπάνης; Και γιατί παρά τις υποσχέσεις του δεν προέβει σε καμία αποκατάσταση όλα αυτά τα χρόνια της πλούσιας ανορθολογικής εκμετάλλευσης;  Δεν όφειλε να το πράξει σύμφωνα με την τότε εγκριθείσα Μ.Π.Ε; Θα επιβραβεύσετε τώρα την αφερεγγυότητα, την αναξιοπιστία την παρανομία;
Είδαμε και πάθαμε για να επιβληθεί η τάξη, και τώρα θα ξαναζωντανέψει πάλι ο εφιάλτης των εκρήξεων στο σχεδόν εξαντλημένο πλέον παραγωγικά λατομείο;                                                                                                Σας παραπέμπω στην Ανοικτή επιστολή μου προς τον προκάτοχο σας που έλαβε αρ.Πρωτ. Απ/νης Δ/σης 42659/37874/20-9-2012 ως επίσης και την μεταγενέστερη Ανοικτή επιστολή μου προς τον κ. Πρωθυπουργό, η οποία σας διαβιβάστηκε με το υπ΄αριθμ. Δ/2764/01-04-2013 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Πρωθυπουργού.
Αναμφίβολα η πρόταση του Δασαρχείου είναι μια χαριστική πράξη σε έναν κατά δήλωση “άπορο” μεγαλοοφειλέτη του Δήμου, αν όχι και του Δημοσίου.                                                 Ενδεχόμενη απόρριψη εκ μέρους σας της προτεινόμενης μερικής άρσης αναδάσωσης σίγουρα θα εξαναγκάσει τον εκμεταλλευτή να προβεί στην μετεγκατάσταση του σπαστηροτριβείου ιδίοις εξόδοις, προκειμένου να πετύχει το σκοπό του που δεν είναι άλλος παρά η έγκριση των περιβαλλοντικών όρων της υπ΄ αριθμ. Φ4363/2230 / 9.5.2013 αίτησης του, που είναι και το φλέγον ζήτημα για εμάς.                                                                                          Είναι ηλίου φαεινότερο ότι πρόθεση της λατομικής επιχείρησης είναι να συνεχίσει την ανορθολογική εκμετάλλευση του λατομείου και την εξαγωγή των αδρανών υλικών εκτός νησιού μέχρι σταγόνας, με το πρόσχημα της αποκατάστασης του λατομικού χώρου.
Κύριε Γενικέ Γραμματέα                                                                                             
Ως αποδέκτης των ανησυχιών σύσσωμης της τοπικής κοινωνίας, επειδή έχει χαθεί πλέον η εμπιστοσύνη στο πρόσωπο του συγκεκριμένου εκμεταλλευτή, σας επισημαίνουμε ότι ενδεχόμενη νέα αδειοδότηση είτε μέσω της έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων είτε μέσω της αναμίσθωσης του λατομικού χώρου στον ίδιο εκμεταλλευτή, προοιωνίζεται ότι η Σαλαμίνα θα ξαναζήσει επιπλέον από τα προαναφερθέντα, την αφόρητη κατάσταση των προηγούμενων ετών από τα εκατοντάδες βαρέα οχήματα που διακινούσαν καθημερινά το υλικό μέσα από το κέντρο της πόλης, τις ισχυρότατες εκρήξεις στο λατομείο, την αισθητική υποβάθμιση, την συνεχή ηχορύπανση και τα αιωρούμενα σωματίδια της σκόνης, αφού το λατομείο βρίσκεται  σε απόσταση πνοής από τον ιστό της πόλης.
Παρακαλούμε θερμά όπως προστατεύσετε το πολύπαθο περιβάλλον της Σαλαμίνας.
                                                                           
                                                                                                         Σαλαμίνα 21/3/2013
                                                                                       Ρούλα  Νάννου                                                             
                                                                                       Υποψ.Δήμαρχος Σαλαμίνας


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Αρχειοθήκη ιστολογίου