Παρασκευή, 7 Φεβρουαρίου 2014

Κατεπείγουσα Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σαλαμίνος


  
Έχω την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 , να σας καλέσω σε Κατεπείγουσα  Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σαλαμίνος, την 7η Φεβρουαρίου 2014 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ   και ώρα 16.00  στο Δημοτικό Κατάστημα, για  συζήτηση και λήψη απόφασης στο κατωτέρω θέμα:

1.-Επανακαθορισμός ορίων της  Λαϊκής Αγοράς που λειτουργεί κάθε Πέμπτη   στη Σαλαμίνα επί της Λεωφόρου  Καραμανλή.


 Το κατεπείγον της Συνεδρίασης συνίσταται στην άμεση διευθέτηση λειτουργικών προβλημάτων της Λαϊκής αγοράς.

                                                                       

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

                                                                    ΑΝΝΑ  ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Αρχειοθήκη ιστολογίου