Τετάρτη, 19 Φεβρουαρίου 2014

Kαλλιέργεια, αναπαραγωγή και διανομή παραδοσιακών σπόρων

Όταν σε έναν σπόρο μπορώ να δω όλες τις βασικές αρχές που διέπουν τη βιολογική και οικολογική σκέψη.

Ένας σπόρος η αρχή μιας ζωής.
Μια νέα συνταγή για έναν νέο οργανισμό.
Μέσα σε αυτόν, η φύση έχει ενσωματώσει όλη τη συσσωρευμένη σοφία της μέσω των μηχανισμών της εξέλιξης και της φυσικής επιλογής.
Έτσι όλες οι πληροφορίες που θα χρειαστεί ένα φυτό κατά τη διάρκεια της ζωής του, αυτό που ονομάζουμε DNA, είναι ικανές για να του επιτρέψουν να επιβιώσει σε συγκεκριμένο περιβάλλον, αναπτύσσοντας ιδιότητες ξεχωριστές για κάθε τόπο.
Η ανθρώπινη παρέμβαση στα καλλιεργήσιμα φυτά, μέσω των αιώνων καλλιέργειας και ακολουθώντας τους νόμους της φύσης, ενίσχυσε αυτή την ποικιλομορφία (βιοποικιλότητα) δίνοντας μοναδικές συνταγές, ιδανικές για κάθε περιοχή, επιτυγχάνοντας τις περισσότερες φορές τη χρυσή τομή από οικολογική και παραγωγική άποψη.
Φυτά με ελάχιστες ανάγκες καλλιέργειας, ανθεκτικά και με ικανοποιητική παραγωγή. Φυτά που εκτός από τη βιολογική και οικολογική τους αξία αποτελούν και στοιχεία του ανθρώπινου πολιτισμού.
Όλα αυτά μέχρι τα μισά του 20ου αιώνα.

Από εκεί και μετά και κυρίως τα τελευταία χρόνια, όλα αυτά ανατρέπονται. Η εκβιομηχάνιση της γεωργίας, η είσοδος μεγάλων πολυεθνικών και η ανάγκη για όλο και μεγαλύτερη παραγωγή (παρότι σήμερα πεινούν περισσότεροι άνθρωποι απ ότι τότε ) οδήγησε στη δημιουργία σπόρων (είτε μέσω επιλεγμένων διασταυρώσεων είτε μέσω γενετικής τροποποίησης ) με εντελώς άλλα χαρακτηριστικά.
Αποτέλεσμα φυτά με πολύ φτωχότερο DNA (όλα ομοιόμορφα μεταξύ τους) μεγαλύτερης παραγωγικότητας αλλά ευαίσθητα και απόλυτα εξαρτώμενα από λιπάσματα και φυτοφάρμακα.
Οι παραδοσιακές ποικιλίες σχεδόν εξαφανίστηκαν
Οι ανάγκες για άρδευση, λίπανση και φυτοπροστασία αυξήθηκαν.
Οι καλλιεργητές έγιναν απόλυτα εξαρτώμενοι από πολυεθνικές αγροτοχημικές εταιρείες. (αφού τα φυτά δεν δημιουργούν γόνιμους σπόρους, και έχουν ανάγκη από συγκεκριμένα φυτοφάρμακα.)

Γνωρίζοντα όλα τα παραπάνω, ο ΠΕΡΙΒΟΣ ενεπλάκη, δοκιμαστικά για αυτή τη χρονιά, στη διαδικασία καλλιέργειας, αναπαραγωγής και διανομής παραδοσιακών σπόρων λαμβάνοντας τους από ντόπιους καθώς και συνεργαζόμενους με τον ΠΕΛΙΤΙ * καλλιεργητές από το τμήμα της Αίγινας (τους οποίους και ευχαριστούμε)
Το Σάββατο 15/2 έγιναν φυτεύσεις πλέον των 4000 σπόρων με την προοπτική όταν αυτοί βλαστήσουν και είναι σε στάδιο μεταφύτευσης (περίπου αρχές Απριλίου) να διανεμηθούν σε καλλιεργητές με την ηθική δέσμευση, αυτοί να αναπαράγουν και αποκτήσουν σπόρους διαδίδοντας τους με τη σειρά τους σε άλλους ώστε να γίνει εφικτή η εξάπλωσή τους σε όσο το δυνατό περισσότερους καλλιεργητές ερασιτέχνες ή και επαγγελματίες(ειδικά βιοκαλλιεργητές).
Η κίνηση μας προσβλέπει σε μια όσο το δυνατό οικολογικότερη γεωργία και στη διαφύλαξη του μοναδικού βιολογικού πλούτου, των καλλιεργήσιμων φυτών της χώρας μας.*Ο Πελίτι είναι αστική μη κερδοσκοπική εταιρία, που έχει ως σκοπό την
συλλογή, διατήρηση και διάδοση των ντόπιων ποικιλιών φυτών.
Επίσης ασχολείται και με την καταγραφή των αυτόχθονων αγροτικών ζώων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Αρχειοθήκη ιστολογίου