Τετάρτη, 19 Φεβρουαρίου 2014

Υλοποίηση Προγραμμάτων Κατάρτισης από το ΚΕΚ Δια Βίου Μάθησης Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά.ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΙΡΑΙΑ                                
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ 


Σημαντική δραστηριότητα αναπτύσσει το ΚΕΚ Δια Βίου Μάθησης Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά, το οποίο λειτουργεί επί των οδών Αγίου Παύλου και Λέρου στην Παλιά Κοκκινιά.
Ήδη στο πλαίσιο του προγράμματος ΤΟΠΕΚΟ (Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες) έχουν υλοποιηθεί δύο δράσεις συνολικού προϋπολογισμού 136.496,95 Ευρώ .Η πρώτη δράση αφορούσε κατάρτιση 80 ατόμων σε θέματα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, επιδιόρθωσης & επαναχρησιμοποίησης προϊόντων και ανακύκλωσης υλικών, και η δεύτερη κατάρτιση 60 ατόμων σε θέματα βασικών αρχών ανάπτυξης κοινωνικής και ατομικής επιχειρηματικότητας.
Σήμερα σε εξέλιξη βρίσκονται τα παρακάτω προγράμματα:


Α) Κατάρτιση ανέργων σε βασικές δεξιότητες χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ).
Σκοπός των προγραμμάτων εκμάθησης Χρήσης Βασικών Εννοιών ΤΠΕ, Βάσεων Δεδομένων και Παρουσιάσεων είναι η κατάρτιση ανέργων, αποφοίτων Υποχρεωτικής, Δευτεροβάθμιας, Μεταδευτεροβάθμιας και Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, σε βασικές δεξιότητες χρήσης των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας, έτσι ώστε να αυξηθούν οι πιθανότητες εισόδου τους στην αγορά εργασίας ως καταρτισμένα στελέχη, με πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων στις νέες τεχνολογίες και ικανότητες να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις των σύγχρονων επιχειρήσεων, γεγονός που θα συμβάλλει - μέσω της αύξησης της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων – στη βελτίωση των οικονομικών δεδομένων της χώρας. 
Τα προγράμματα παρακολουθούν 40 καταρτιζόμενοι και η υλοποίησή τους άρχισε στις 14-1-2014 και λήγει στις 14-3-2014 με την ολοκλήρωση της πιστοποίησης των καταρτιζόμενων, μέσω της Εταιρείας “VELLUM” που νομίμως εκπροσωπεί τον διεθνή εξεταστικό φορέα University of Cambridge International Examinations.

Β) Κατάρτιση ανέργων με υποχρεωτική απασχόληση σε θέσεις συναφείς με θέματα αειφόρου περιβαλλοντικής διαχείρισης (πράσινα επαγγέλματα).

Το πρόγραμμα «Στέλεχος οργάνωσης προγραμμάτων ανακύκλωσης και ευαισθητοποίησης κοινού», ύψους 345.600,00 ευρώ απευθύνεται σε ανέργους με επίπεδο σπουδών ΓΥΜΝΑΣΙΟ- ΛΥΚΕΙΟ - ΙΕΚ, το παρακολουθούν 24 καταρτιζόμενοι.

Η υλοποίηση του προγράμματος κατάρτισης ξεκίνησε στις 29-1-2014 και θα ολοκληρωθεί στις 28-6-2014. Το πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί τον Οκτώβριο του 2014 γιατί υπάρχει και υποχρέωση για τρεις μήνες υποχρεωτική απασχόληση σε επιχειρήσεις του 30% των καταρτιζόμενων.

Από το Γραφείο Τύπου
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Αρχειοθήκη ιστολογίου