Τετάρτη, 19 Φεβρουαρίου 2014

Απαγόρευση εισαγωγής κράκερς και δέσμευση ζωοτροφήςΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΙΡΑΙΑ                                
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ 

Οι ελεγκτές τροφίμων του Τμήματος Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά, μετά τη γνωστοποίηση του δελτίου χημικής ανάλυσης του Γενικού Χημείου του Κράτους, προχώρησαν στην απαγόρευση εισαγωγής στη χώρα μας 835 χαρτοκιβωτίων με προϊόντα αρτοποιίας (κράκερς) προέλευσης Κίνας συνολικού βάρους 5.428 κιλών.

Σύμφωνα με το δελτίο χημικής ανάλυσης της Γ΄ χημικής υπηρεσίας Πειραιά του Γενικού Χημείου του Κράτους, διαπιστώθηκε η παρουσία της χρωστικής Ε110, η οποία δεν επιτρέπεται για τη συγκεκριμένη κατηγορία τροφίμων. Για το λόγο αυτό, το προϊόν κρίθηκε μη συμμορφούμενο με την εθνική και κοινοτική νομοθεσία ως μη ασφαλές, επικίνδυνο για τη δημόσια υγεία και ως εκ τούτου δεν επιτρέπεται η εισαγωγή του στη χώρα μας και θα επιστραφεί εντός εξήντα ημερών στη χώρα προέλευσής του.
Επίσης στις 14-02-2014, κατά τον διενεργηθέντα έλεγχο στο χώρο του Ε΄ τελωνείου Πειραιά, οι επόπτες εντόπισαν και δέσμευσαν φορτίο ζωοτροφής για οικιακά ζώα συνολικού βάρους 4.340,90 κιλών προέλευσης Η.Π.Α, λόγω απουσίας της προβλεπόμενης από την ισχύουσα νομοθεσία σήμανσης επί της συσκευασίας.
Μετά τα παραπάνω, το συγκεκριμένο προϊόν παραμένει δεσμευμένο και δεν επιτρέπεται να τεθεί σε κυκλοφορία στην αγορά, μέχρι να ταυτοποιηθεί πλήρως και να σημανθεί κατάλληλα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.                                                                   Από το Γραφείο Τύπου

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Αρχειοθήκη ιστολογίου