Τρίτη, 11 Φεβρουαρίου 2014

Αποκατάσταση της αλήθειας σχετικά με τη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την 25η Νοεμβρίου 2013
Προκειμένου να αποκαταστήσουμε την αλήθεια και να σταματήσουμε να αφήνουμε χώρο και χρόνο σε άθλιους ηλεκτρονικούς κουκουλοφόρους για να λασπολογούν πρόσωπα και διαδρομές, σχετικά με θέματα διαφανή και αναμφισβήτητα, κάνουμε γνωστά τα εξής.
 Κατά τη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 25 Νοεμβρίου 2013, ύστερα από την υπ’ αριθ. 34951/21-11-2013 πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Γιάννη Τσαβαρή, Δημάρχου Σαλαμίνας, προήδρευσε λόγω απουσίας του Δημάρχου εκτός νησιού για έκτακτη σοβαρή υποχρέωση του Δήμου, ο αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Στάμος Μπακαούκας.
 Προ των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης συζητήθηκε ως κατεπείγον το θέμα «Λήψη Απόφασης για την άσκηση ή μη ενδίκων μέσων έναντι της αριθ. 2461/2013 Διαταγής Πληρωμής Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιά».
 Το κατεπείγον του θέματος συνίστατο στο γεγονός ότι έπρεπε άμεσα να ληφθεί απόφαση, διότι τα ποσά που αφορούσαν την επισκευή οχημάτων του Δήμου, θα συνεχίζονταν να οφείλονται και η όποια καθυστέρηση θα επέφερε σημαντική τοκοφορία, λόγω του ότι το κεφάλαιο ήταν υψηλό (178.000 ευρώ) .


Μετά την εισήγηση για τους λόγους του κατεπείγοντος και την ομόφωνη αποδοχή από την Οικονομική Επιτροπή, ο Προεδρεύων της συνεδρίασης ως όφειλε ανέγνωσε την εισήγηση της υπηρεσίας (και δεν κατέθεσε την δική του θέση) η οποία αποδεχόταν τους λόγους για τη μη άσκηση ενδίκων μέσων έναντι της αριθ. 2461/2013 Διαταγής Πληρωμής Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιά.

Μετά τη διαλογική συζήτηση και όταν η διαδικασία έφτασε στην ψήφιση των μελών της Οικονομικής Επιτροπής για το αν θα αποδεχτούν ή όχιάσκηση ένδικων μέσων, ο κ. Μπακαούκας (και προεδρεύων) εξέφρασε την δική του αρνητική άποψη σχετικά με την ψήφιση του θέματος.

Στο σημείο αυτό θέλουμε να τονίσουμε ότι η αποδοχή από την πλειοψηφία των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της αποδοχής για τη μη άσκηση ένδικων μέσων βρίσκεται στη σωστή κατεύθυνση, διότι αποδεικνύεται από το πρακτικό της επιτροπής παραλαβής (όπου αναλυτικά αναφέρονται οι βλάβες, τα αυτοκίνητα και η ημερομηνία) η διενέργεια των επισκευών στα αυτοκίνητα του Δήμου και φυσικά η θετική εισήγηση της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου για τη μη άσκηση ένδικων μέσων έναντι της αριθ. 2461/2013 Διαταγής Πληρωμής Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιά.

Τέλος, με όλα τα ανωτέρω ως δεδομένα και λόγω του ότι ο Δήμος είχε εξασφαλισμένες αδιάθετες ληξιπρόθεσμες πιστώσεις, η Οικονομική Επιτροπή για το λόγο αυτό όφειλε να προασπίσει τα συμφέροντα του Δήμου για τη μη καταβολή τόκων, καθώς σε περίπτωση που θα ασκούνταν ένδικα μέσα θα καθυστερούσε απλά και μόνο η τελεσίδικη υποχρέωση του Δήμου για την καταβολή της αμοιβής και έτσι το κόστος των παραπάνω επισκευών θα ήταν αυξημένο λόγω της χρονικής καθυστέρησης.

Επειδή ανώνυμοι σχολιαστές προσπαθούν να δημιουργήσουν θολό τοπίο και να εμπλέξουν άσχετα μεταξύ τους θέματα όσον αφορά την οικονομική διαχείριση του Δήμου σε σχέση με έλεγχο που διενεργήθηκε σήμερα από όργανα του ΣΔΟΕ (έπειτα από καταγγελία), τους ενημερώνουμε ότι με ιδιαίτερη ικανοποίηση υποδεχθήκαμε τον έλεγχο και πολύ σύντομα τα αποτελέσματά θα κοινοποιηθούν από τον Δήμο στους δημότες προκειμένου να γίνουμε όλοι κοινωνοί της αλήθειας και της διαφάνειας.Ο Δήμαρχος Σαλαμίνας
και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Γιάννης Τσαβαρής

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...
Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από έναν διαχειριστή ιστολογίου.

Αρχειοθήκη ιστολογίου