Πέμπτη, 30 Ιανουαρίου 2014

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ.


Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Νησιωτική Συνεργασία» με εταίρους:
Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Σαλαμίνος και Περιχώρων, τον Δήμο Σαλαμίνας, τον Εμποροβιομηχανικό Σύλλογο Νήσου Σαλαμίνας, την Ένωση Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Αίγινας, τον Δήμο Αγκιστρίου, την Κοιν.Σ.ΕΠ «ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ», το ΚΕΚ Αττικής και το Δίκτυο Απασχόλησης και Κοινωνικής Μέριμνας, υλοποιεί το Σχέδιο Δράσης με τίτλο:
«ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΕ ΣΑΛΑΜΙΝΑ, ΑΙΓΙΝΑ, ΑΓΚΙΣΤΡΙ»


Ως ενδεικτικές δράσεις αναφέρονται η Κατάρτιση σε θέματα ανακύκλωσης,  δημιουργίας και συντήρησης Αστικού- Περιαστικού Πρασίνου, Παραλιακών Ζωνών, Κοινωνικής οικονομίας και κοινωνικής επιχειρηματικότητας στην  Σαλαμίνα.

Η Διάρκεια της κατάρτισης είναι 125 ώρες (εκπαιδευτικό επίδομα 5€/ώρα κατάρτισης συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών).

Δικαίωμα συμμετοχής στην Δράση έχουν οι άνεργοι, εγγεγραμμένοι/ες στα Μητρώα Ανέργων του ΟΑΕΔ, κάτοικοι της Σαλαμίνας.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Επικυρωμένα Φωτοαντίγραφα
-          Αστυνομική ταυτότητα (διπλής όψεως) ή διαβατηρίου
-          Κάρτα ανεργίας σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης (φωτοτυπία δύο όψεων)
-          Τίτλος σπουδών
-          Αντίγραφο βεβαίωσης Νόμιμης Παραμονής στην Ελλάδα (ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ) – Άδεια Παραμονής (ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ) – Κάρτα Παλιννόστησης/Ομογενούς (ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΕΣ).

Απλά Φωτοαντίγραφα
-          Έντυπη αίτηση συμμετοχής
-          Εκκαθαριστικό Εφορίας Δήλωσης οικογενειακού Εισοδήματος (πλέον πρόσφατο) ή Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν υποβάλλεται φορολογική δήλωση.
-          Αποδεικτικό  Αριθμού Μητρώου ΙΚΑ
-          Αποδεικτικό Αριθμού  ΑΜΚΑ
-          Πρόσφατη φωτογραφία
-          Έγγραφο πιστοποίησης τόπου διαμονής (π.χ λογαριασμός ΔΕΗ, ΟΤΕ, Κινητού Τηλεφώνου)  ή Υπεύθυνη Δήλωση μόνιμης κατοικίας.
-          Άλλα πτυχία/πιστοποιήσεις (χρήσης Η/Υ, Ξένων γλωσσών κ.α)
-          Βεβαιώσεις παρακολούθησης σεμιναρίων κατάρτισης (εφόσον υπάρχουν).

Οι αιτήσεις συμμετοχής θα παραλαμβάνονται και θα κατατίθενται, μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά στον ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ- ΕΝΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΝΗΣΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ (Λεωφ. Φανερωμένης 70- Έναντι SUPER MARKET «ΚΑΝΑΚΗΣ»).

Υπεύθυνη αιτήσεων: Κα ΓΚΙΖΑ ΝΟΣΗ ΑΝΤΩΝΙΑ.

Ώρες παροχής πληροφοριών: 9.00 π.μ – 12.30 μ.μ, Τηλέφωνο: 210 4658622.

Υποβολή αιτήσεων:  από 29/01/2014 – 14/02/2014.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Αρχειοθήκη ιστολογίου