Πέμπτη, 14 Νοεμβρίου 2013

Παράνομη πώληση ζώντων δίθυρων μαλακίωνΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ


Μετά την παρουσία κρουσμάτων παράνομης αλιείας, διακίνησης και πώλησης ζώντων δίθυρων μαλακίων όπως κυδώνια, μύδια, γυαλιστερές και αχινοί, από μη νόμιμους οστρακοαλιείς, τίθεται σε κίνδυνο η δημόσια υγεία  λόγω μη τήρησης των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας, και  αδυναμίας ιχνηλασιμότητας των εν λόγω προϊόντων.
§              Η πώληση των ζώντων δίθυρων μαλακίων επιτρέπεται μόνον εφόσον αλιεύονται από κατηγοριοποιημένες ζώνες παραγωγής  και φέρουν τις προβλεπόμενες σημάνσεις (ΕΚ 854/2004, παράρτημα ΙΙ, ΕΚ 853/2004, παράρτημα ΙΙΙ, τμήμα VII, οδηγία 2000/13)

§              Η διακίνησή τους και η εμπορία τους επιτρέπεται για άμεση ανθρώπινη κατανάλωση εφόσον προέρχονται από ζώνες παραγωγής κατηγορίας Α, ενώ αν προέρχονται από ζώνες παραγωγής κατηγορίας Β διακινούνται εφόσον εξυγιανθούν σε κέντρα καθαρισμού.
§              Τα ζώντα δίθυρα μαλάκια για να είναι ασφαλή για κατανάλωση από τον άνθρωπο, πρέπει να έχουν ελεγχθεί μικροβιολογικά, σύμφωνα με το πρόγραμμα παρακολούθησης που εφαρμόζεται από την αρμόδια κτηνιατρική υπηρεσία (απουσία Salmonella και E.coli εντός των επιτρεπομένων ορίων) και να ελέγχονται για την ύπαρξη βιοτοξινών στη σάρκα τους. Οι βιοτοξίνες (παραλυτική τοξίνη, αμνησιακή τοξίνη, διαρροϊκές τοξίνες και άλλες) είναι επικίνδυνες για  την υγεία των ανθρώπων λόγω πρόκλησης σοβαρών  παθολογικών συνδρόμων.
§              Η αλιεία και η διακίνηση των ζώντων δίθυρων μαλακίων διενεργείται από τους καταγεγραμμένους οστρακοαλιείς και τα εγκεκριμένα κέντρα αποστολής και συσκευασίας με τα προβλεπόμενα έγγραφα καταγραφής.
§              Τέλος επισημαίνεται  ότι οι  υπεύθυνοι των επιχειρήσεων που διακινούν ζωϊκά προϊόντα, υποχρεούνται να εξασφαλίζουν σε όλα τα στάδια της παραγωγής, διακίνησης και τελικής πώλησης των προϊόντων αυτών, τις σχετικές απαιτήσεις υγιεινής και ασφάλειας. Σε διαφορετική περίπτωση επιβάλλονται οι προβλεπό-μενες από την ισχύουσα νομοθεσία ποινικές και  διοικητικές κυρώσεις.
Από το Γραφείο Τύπου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Αρχειοθήκη ιστολογίου