Κυριακή, 15 Σεπτεμβρίου 2013

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Σαλαμίνος

Έχω την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 , να σας καλέσω σε Τακτική  Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σαλαμίνος, την 18η Σεπτεμβρίου    2013 ημέρα   ΤΕΤΑΡΤΗ     και ώρα  19.00 μ.μ.   στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου ,  για  συζήτηση και λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα:
1.-Αδελφοποίηση του Δήμου Σαλαμίνας με τον Δήμο Μαραθώνος.
2.-Απονομή τιμητικής διάκρισης στην κ. MasaKo Kido, υπηκόο Ιαπωνίας.
3.- Έγκριση δαπάνης, ψήφιση πίστωσης και εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση εργασιών « Σαλαμίνια 2013».
4.- Έγκριση δαπάνης, ψήφιση πίστωσης και εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση προμήθειας ειδών για τα  Σαλαμίνια 2013.
5.-Περί ανάκλησης της υπ΄αριθμ. 587/8.8.2013 απόφασης Γ.Γ.Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

6.-Αναμόρφωση του Δήμου Σαλαμίνας οικ. έτους 2013
7.- Έκφραση σύμφωνης γνώμης στην αναμόρφωση του Ν.Π.Δ.Δ.  «Α.ΚΟΙ.ΠΟ.Π», Δήμου Σαλαμίνας οικ. έτους 2013.
8.- Ακύρωση των υπ΄αριθμ. 368/2012 & 55/2013 αποφάσεων του Δημοτικού Σ/λίου περί «Αποζημίωσης  μελών Δ.Σ/λίου Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σαλαμίνας,  για το χρονικό διάστημα από 1.1.2012 έως 31.12.2012».
9.-Έκδοση ψηφίσματος διαμαρτυρίας για την βεβήλωση του Ορθόδοξου Ναού  «Εισοδίων της Θεοτόκου» και των Ιερών Σκευών,  στη Πρεμετή και για τις αγριότητες σε βάρος των Ελληνορθόδοξων κληρικών και πιστών , κατόπιν αιτήματος του Δημ. Σ/λου κ. Παπασάββα Όμηρου.
10.-Δημιουργία χερσαίας εγκατάστασης στην λιμενική ζώνη του Ο.Λ.Π. στην περιοχή Κυνοσούρα Δήμου Σαλαμίνας, για την παραλαβή και διαχείριση υγρών αποβλήτων και καταλοίπων πλοίων , κατόπιν αιτήματος του Δημ. Σ/λου κ. Παπασάββα Όμηρου.
11.-Αγορά οικοπέδου για την κατασκευή 12θέσιου Δημοτικού Σχολείου στην περιοχή Σεληνίων Δήμου Σαλαμίνας , κατόπιν αιτήματος του Δημ. Σ/λου κ. Παπασάββα Όμηρου.
12.-Λειτουργία λαϊκής αγοράς Σαλαμίνας , κατόπιν αιτήματος του Δημ. Σ/λου κ. Μπακαούκα Στάμου.
13.-Απαγόρευση διέλευσης οχημάτων  σε τμήμα της παραλιακής οδού της Ακτής Σαλαμινομάχων από την 21.00 ώρα μέχρι την  00.00.
14.-Παράταση ισχύος προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στις στις οδούς Καραϊσκάκη & Κανάκη.
15.-Συμψηφισμός εισφορών – αποζημίωση & διόρθωση χρηματικού καταλόγου ακινήτων στην περιοχή Ψιλή Άμμος του Δήμου Σαλαμίνας.
16.-Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για υφιστάμενο σταθμό βάσης κινητής τηλεφωνίας της Εταιρείας VODAFON με κωδικό θέσης 1105477 «Ιπποκράτους Σαλαμίνας».
17.- Έγκριση  της μελέτης και καθορισμός  τρόπου  δημοπράτησης της εργασίας «Ηχητική  κάλυψη  εκδηλώσεων  του Δήμου» , προϋπολογισμού 14.391,00 €.
18.-Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου δημοπράτησης του έργου «Εγκατάσταση υδρομετρητών» προϋπολογισμού  24.777,00 €.
19.-Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου δημοπράτησης του έργου «Αναμόρφωση πλατείας Αιαντείου» προϋπολογισμού  24.094,00 €
20.-Ακύρωση της υπ΄αριθμ. 302/2013 απόφασης Δημ. Σ/λίου και λήψη νέας περί έγκρισης μελέτης και τρόπος δημοπράτησης της εργασίας  « Διάνοιξης οδού Ελευθερίου Βενιζέλου», προϋπ. 24.163,00 €.
21.-Παράταση της εργασίας «Αντικατάσταση  φθαρμένων βανών του δικτύου ύδρευσης στην Δ.Κ.Σαλαμίνας».
22.- Ανάρτηση πράξης εφαρμογής περιοχών Αγία Παρασκευή-Βροντού-Κατσούλι-Ντοροτό, Δήμου Σαλαμίνας.
23.-Έγκριση υψομετρικής μελέτης.
24.-Έγκριση χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης δικτύου  hol
25.-Έγκριση προμήθειας γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού, έτους 2013.
26.-Ακύρωση της υπ΄αριθ.77 /2013 απόφασης Δημ. Σ/λίου περί έγκριση ανάθεσης εργασίας ηχογράφησης, απομαγνητοφώνησης & βιβλιοδεσίας πρακτικών Δημοτικού Σ/λίου για το έτος 2013 και λήψη νέας απόφασης.
27.-Ορισμός ορκωτών λογιστών για τον έλεγχο ισολογισμού Δήμου Σαλαμίνας, οικ. έτους 2012.
28.-Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα.
                            Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Αρχειοθήκη ιστολογίου