Τρίτη, 13 Αυγούστου 2013

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΣΩ ΟΑΕΔ ΓΙΑ ΤΑ ΔΕΛΤΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Την Τετάρτη 14 Αυγούστου 2013 ξεκινά η διαδικασία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής των δικαιούχων που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο «ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ, ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΑΥΤΩΝ ΜΕ ΕΠΙΤΑΓΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014»
Το πρόγραμμα αφορά στην επιδότηση διακοπών διάρκειας έως 6 ημέρες (από μία έως πέντε διανυκτερεύσεις) που μπορούν να πραγματοποιηθούν από την 16/9/2013 έως την 31/07/2014  σε τουριστικά καταλύματα που έχουν συμπεριληφθεί στο Μητρώο Παροχών του Ο.Α.Ε.Δ.

Δικαιούχοι του Προγράμματος είναι:

Α) εργαζόμενοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου που έχουν πραγματοποιήσει κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος (έτος 2012)
πενήντα (50) ημέρες εργασίας στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και έχουν καταλάβει εισφορά 0,35% υπέρ του καταργηθέντος Οργανισμού Εργατικής Εστίας
Β) άνεργοι που κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος (έτος 2012) έχουν λάβει τακτική επιδότηση ανεργίας διάρκειας τουλάχιστον 2 μηνών (50 ημερήσια επιδόματα)
Γ) άνεργοι εγγεγραμμένοι στο Ειδικό Μητρώο Ανέργων Αμ ΕΑ του ΟΑΕΔ.

Δεν μπορούν να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα δικαιούχοι που επιδοτούνται με Δελτία Κοινωνικού Τουρισμού από τον ΕΟΤ ή τον ΟΓΑ ή οποιονδήποτε άλλο φορέα που προσφέρει συναφή παροχή για την ίδια χρονική περίοδο.

Οι υποψήφιοι δικαιούχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα καταθέτουν ηλεκτρονικά αίτηση  συμμετοχής στην διεύθυνση www.oaed.gr από την 14.08.2013 έως την 10.9.2013 και ώρα 12η μεσημβρινή.
Αιτήσεις συμμετοχής που υποβάλλονται με διαφορετικό τρόπο δεν θα γίνονται δεκτές.
 Περισσότερες πληροφορίες και την ηλεκτρονική αίτηση οι δικαιούχοι μπορούν να βρουν στην ανωτέρω ηλεκτρονική διεύθυνση στην ενότητα «Ανακοινώσεις» όπως και στην ενότητα «e-Υπηρεσίες» και επιλέγουν τα πεδία «Κοινωνικός Τουρισμός», «Δικαιούχοι» «Αίτηση Δικαιούχου».

Μετά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης και μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων (δηλαδή μέχρι τις 10.9.2013) οι υποψήφιοι δικαιούχοι οφείλουν να προσέλθουν αυτοπροσώπως ή δια νομίμου αντιπροσώπου στο Υποκατάστημα ΟΑΕΔ της περιοχής τους (εν προκειμένω για την Σαλαμίνα στον ΟΑΕΔ Κερατσινίου) για την εκτύπωση και υπογραφή της αίτησης  και την επίδειξη/ υποβολή των δικαιολογητικών που απαιτούνται.
Για τους συμμετέχοντες εφαρμόζεται η διαδικασία μοριοδότησης  (με βάση το εισόδημα, τον αριθμό τέκνων, τον χρόνο ανεργίας) όπου σχετικός πίνακας υπάρχει στην ανακοίνωση του ΟΑΕΔ.

Την εγκύκλιο με όλες τις λεπτομέρειες συμμετοχής στο Πρόγραμμα καθώς και οδηγίες για την συμπλήρωση της αίτησης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να την βρουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.oaed.gr στην κατηγορία  «ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ» με τον τίτλο «ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΜΕ ΕΠΙΤΑΓΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΎ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ»


                                                                                                         Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Αρχειοθήκη ιστολογίου