Πέμπτη, 1 Αυγούστου 2013

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Πειραιά πληροφορεί κάθε ενδιαφερόμενο ότι βρίσκεται σε εξέλιξη ενεργοποίησης, το Ταμείο Εγγυοδοσίας (Ε.Τ.Ε.Α.Ν.), προκειμένου να παρέχονται εγγυήσεις σε επιχειρηματικά δάνεια βιώσιμων επενδυτικών σχεδίων ανάπτυξης, στα οποία περιλαμβάνονται κεφάλαια κίνησης και προκαταβολής έναντι επιχορήγησης εγκεκριμένων προγραμμάτων ΕΣΠΑ. Τα δάνεια παρέχονται σε πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις για: α. χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων, β. έναντι της επιχορήγησης εγκεκριμένου επενδυτικού σχεδίου προγραμμάτων κρατικών ενισχύσεων ( ΕΣΠΑ-Επενδυτικός Νόμος ), γ. χρηματοδότηση επιχειρηματικής ανάπτυξης και ώριμων επενδυτικών σχεδίων. Ανάλογα με την περίπτωση, το ύψος του δανείου κυμαίνεται από 10.000-800.000 ευρώ, η διάρκεια εγγύησης από 2-10 έτη, η περίοδος χάριτος από 6 μήνες έως 2 έτη και το ποσοστό εγγύησης από 70-80%. Το επιτόκιο του δανείου είναι σταθερό ή κυμαινόμενο, συμφωνείται στην δανεική σύμβαση ( επιχείρηση-Τράπεζα ) και επιβαρύνεται με την εισφορά του ν.128/75 (60%). Η προμήθεια της εγγύησης είναι 0,80%. Οι αιτήσεις υποβάλλονται στα καταστήματα των συνεργαζόμενων με το Ε.Τ.Ε.ΑΝ. τραπεζών. Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να λαμβάνουν οι ενδιαφερόμενοι από τις ιστοσελίδες www.eep.gov.gr – www.etean.com.gr και στα καταστήματα των συνεργαζόμενων τραπεζών. Πειραιάς 30/07/2013 ΑΠΟ ΤΟ Ε.Ε.Π.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Αρχειοθήκη ιστολογίου