Τετάρτη, 19 Ιουνίου 2013

Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Πειραιά, ενημερώνει τα ενδιαφερόμενα μέλη του, για τις παρακάτω ρυθμίσεις χρεών προς το Δημόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης:


Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Πειραιά, ενημερώνει τα ενδιαφερόμενα μέλη του, για τις παρακάτω ρυθμίσεις χρεών προς το Δημόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης:

Α. ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ( Δ.Ο.Υ.-ΤΕΛΩΝΕΙΑ )

1. Βεβαιωμένες-ληξιπρόθεσμες οφειλές έως την 31/12/2012 (Υπ.Οικ.ΠΟΛ.1111/21.05.2013)

Ρυθμίζονται σε έως 48 δόσεις και όχι πέραν της 30/06/2017. Κατά περίπτωση σταδιακής καταβολής απαλλάσσεται η πληρωμή των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής από 25% έως 50%.

2. Πάγια ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών (Υπ.Οικ.ΠΟΛ.1112/21.05.2013)

Υπάγονται οφειλές από 01/01/2013 και μετά, με τις νόμιμες προσαυξήσεις. Καταβάλλονται σε 2 έως 12 ισόποσες μηνιαίες δόσεις και κατ’ εξαίρεση έως 24, εφόσον πρόκειται για οφειλές από έκτακτη αιτία και επιβαρύνονται με προσαύξηση εκπρόθεσμης καταβολής.Β. ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

1. Καθυστερούμενες έως 31/12/2012 οφειλές (Απ.Υπ.Εργ.,Κοιν.Ασφ.&Πρόν. αρ πρ. Β/7/15878/2915/23.05.2013)

Ρυθμίζονται σε έως 48 ισόποσες μηνιαίες δόσεις και όχι πέραν της 30/06/2017. Κατά περίπτωση σταδιακής καταβολής παρέχονται εκπτώσεις προσαυξήσεων, τελών, επιβαρύνσεων από 25%-50%.

2. Πάγια ρύθμιση οφειλόμενων εισφορών (Απ.Υπ.Εργ.,Κοιν.Ασφ.&Πρόν. αρ.πρ. Β/7/15877/2914/23.05.2013)

Υπάγονται οφειλές από 01/01/2013 και μετά και ρυθμίζονται σε 12 ισόποσες μηνιαίες δόσεις , επιβαρυνόμενες με τις νόμιμες προσαυξήσεις.Για όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, οι αιτήσεις υπαγωγής υποβάλλονται είτε ηλεκτρονικά, είτε στις κατά περίπτωση αρμόδιες υπηρεσίες.                                                                                       
ΑΠΟ ΤΟ Ε.Ε.Π.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Αρχειοθήκη ιστολογίου