Πέμπτη, 20 Ιουνίου 2013

Παρουσία σαλμονέλλας σε φορτίο σουσαμιού προέλευσης Ινδίας

Οι ελεγκτές τροφίμων του Τμήματος Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού ελέγχου της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά, σε συνεργασία με το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών & Ποιοτικού Ελέγχου Πειραιά, στο πλαίσιο των στοχευμένων και διερευνητικών ελέγχων, προχώρησαν στη δέσμευση και απαγόρευση εισαγωγής στη χώρα μας  760 σάκων σουσαμιού συνολικού βάρους δεκαεννέα (19) τόνων προέλευσης Ινδίας. 
Πιο αναλυτικά, στις 03-06-2013 κατά τον διενεργηθέντα έλεγχο στο χώρο του Έ Τελωνείου Πειραιά, μετά τη λήψη και αποστολή δείγματος στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας Γεωργικών Προϊόντων και στο Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς Σαλμονελλών και μετά τον εργαστηριακό έλεγχο που διενεργήθηκε, διαπιστώθηκε η παρουσία του παθογόνου μικροοργανισμού Salmonella spp..
Ως εκ τούτου, το τρόφιμο κρίθηκε από τους ελεγκτές ως μη ασφαλές, επιβλαβές για την υγεία και ακατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση. Μετά τα παραπάνω, το συγκεκριμένο φορτίο σουσαμιού θα καταστραφεί ή θα επιστραφεί εντός εξήντα ημερών στη χώρα προέλευσής του.


                  
                                                                   Από το Γραφείο Τύπου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Αρχειοθήκη ιστολογίου