Δευτέρα, 29 Απριλίου 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

    
  
Σε λίγες ημέρες και συγκεκριμένα την 10/05/2013, λήγει η προθεσμία υποβολής προτάσεων για το πρόγραμμα ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων στους τομείς της μεταποίησης, του εμπορίου, του τουρισμού και των υπηρεσιών (ΕΣΠΑ).
Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Πειραιώς, υποβάλλει με το παρόν αίτημα προς την ηγεσία του αρμόδιου Υπουργείου Ανάπτυξης, για την παράταση της προθεσμίας για τουλάχιστον ένα μήνα, προκειμένου να διευκολυνθούν οι ενδιαφερόμενοι να ολοκληρώσουν τον σχεδιασμό και την υποβολή των προτάσεών τους, λαμβανομένου υπόψη ότι η καταληκτική ημερομηνία συμπίπτει με τις ημέρες και τις αργίες του Πάσχα.
Επίσης, επισημαίνεται η ανάγκη διεύρυνσης του προγράμματος, ούτως ώστε να περιλαμβάνει όλες τις επιχειρήσεις των ως άνω επαγγελματικών κλάδων και όχι μόνο συγκεκριμένους Κ.Α.Δ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Αρχειοθήκη ιστολογίου