Τρίτη, 5 Μαρτίου 2013

Αποχέτευση Αμπελακίων: Αφαιρέθηκε το ηλεκτρονικό πτυχίο από τα τεύχη δημοπράτησης

Δικαιώθηκε τελικά ο πρ. δήμαρχος Θανάσης Μακρής που τον Οκτώβριο, όταν συζητήθηκε πρώτη φορά η δημοπράτηση του έργου της αποχέτευσης Αμπελακίων – Σεληνίων, είχε ζητήσει να αφαιρεθεί από τις προϋποθέσεις για τον ανάδοχο το ηλεκτρονικό πτυχίο τύπου Α. Το Δ.Σ. της Δευτέρας 15/02 ψήφισε τη δημοπράτηση και την αποστολή των επικαιροποιημένων τευχών που αφορούν το έργο με βάση «τις νέες τεχνικές προδιαγραφές».
Ας ανατρέξουμε όμως στον Οκτώβριο του ΄12, όπου το θέμα συζητείται στο Δημοτικό Συμβούλιο προκειμένου να  σταλεί η μελέτη στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος, ώστε να ελεγχθεί και να ακολουθήσει αυτό που έγινε στο πρόσφατο Δημοτικό Συμβούλιο, να παρθεί δηλαδή απόφαση δημοπράτησης.
Τότε, με επιστολή του στο Σώμα, ο πρ. δήμαρχος κ. Μακρής κατήγγειλε τη δημοτική αρχή για φωτογραφικές διακηρύξεις και «παράνομες διαδικασίες πέρα για πέρα διαβλητές». Και εξηγούσε ο κ. Μακρής ότι η μελέτη που είχε έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο διέφερε από εκείνη που είχε υποβληθεί και εγκριθεί στην ΕΥΔΑΠ και στο Επιχ. Πρόγραμμα «Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξη» με σκοπό, όπως υποστήριζε, να «δημιουργηθεί» μια νέα ομάδα εργασιών, η οποία, ενώ αφορά εργασίες που στην εγκεκριμένη από την ΕΥΔΑΠ μελέτη περιλαμβάνονται στις ηλεκτρομηχανολογικές… στη μελέτη που είχε έρθει στο Δ.Σ. έγιναν «Ομάδα Ε3 Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός». Αυτό, σύμφωνα με τον κ. Μακρή, είχε ως συνέπεια στη διακήρυξη της δημοπράτησης, στα απαιτούμενα για τον ανάδοχο πτυχία, να αναφέρεται και πτυχίο 1ης τάξης Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού.
«Πτυχία ηλεκτρονικού εξοπλισμού υπάρχουν ελάχιστα» τόνιζε τότε στο Δ.Σ. ο πρ. δήμαρχος, εκφράζοντας το φόβο του ότι με τη δραματική μείωση του ανταγωνισμού, θα είχαμε τελικά πολύ μικρότερη έκπτωση και ο Δήμος θα ζημιωνόταν με αρκετά εκατομμύρια € σε μια τραγική για τα οικονομικά των πολιτών περίοδο.  Και συνέχιζε τότε: «Οι εργασίες αυτές είναι ηλεκτρικές και σαν τέτοιες έχουν εγκριθεί από την ΕΥΔΑΠ και ενταχθεί στο ΕΠΠΕΡΑ. Σ΄ αυτές συμπεριλαμβάνεται και κάποιο σύστημα αυτοματισμού που,  στην αρχική επικαιροποιημένη μελέτη είναι 7 τεμάχια αξίας 74.970€ ενώ στην προς έγκριση μελέτη εμφανίστηκε αξίας 407.281! Και πάλι όμως σαν δαπάνη φτάνει το 4,68% του προϋπολογισμού, ενώ για να απαιτείται ειδικό πτυχίο, πρέπει να είναι πάνω από 10%!»
Ο κ. Μακρής τότε δεν είχε ψηφίσει το θέμα, επιμένοντας μέχρι τέλους στις θέσεις του. Κι ήρθε το πλήρωμα του χρόνου για να ψηφιστεί η δημοπράτηση του έργου από το δημοτικό Συμβούλιο στις 15/2. Από τη διακήρυξη και τον προϋπολογισμό έχει αφαιρεθεί το ηλεκτρονικό πτυχίο! Σύμφωνα μάλιστα με όσα είπαν ο εισηγητής του θέματος Β. Αστράκος αλλά και ο δήμαρχος στη συνέχεια, πάνω από 10 φορές (αναφέρθηκαν και ημερομηνίες) τους ζητήθηκε να διορθωθεί η μελέτη!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Αρχειοθήκη ιστολογίου