Σάββατο, 30 Μαρτίου 2013

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ.

Στα πλαίσια της προσπάθειας για διεύρυνση των ευκαιριών για την είσοδο των ηλικιακά νέων ανέργων στην αγορά εργασίας, μέσω θεωρητικής κατάρτισης και εκπαιδευτικής πρακτικής άσκησης, ο Εμπορικός Σύλλογος Σαλαμίνας, σε συνεργασία με το ΚΕΚ «ΠΥΞΙΔΑ»  πραγματοποιεί ανάλογο πρόγραμμα που περιλαμβάνει:
-Θεωρητική κατάρτιση 80 ωρών (οριζόντιες και εξειδικευμένες δεξιότητες)
-Πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις διάρκειας 500 ωρών για 5 μήνες.
-Επιχορήγηση των επιχειρήσεων που θα μετατρέψουν την πρακτική άσκηση σε σύμβαση εργασίας, με κάλυψη των εργοδοτικών εισφορών
Στο πρόγραμμα θα συμμετάσχουν 45.000 άνεργοι νέοι έως 29 ετών ως ακολούθως:
-20.000 άνεργοι απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ έως 29 ετών, οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους (το αργότερο 36 μήνες πριν την υποβολή της αίτησης τους στο πρόγραμμα)
-25.000 άνεργοι απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έως 29 ετών.
Το πρόγραμμα παρέχει:

Για τον άνεργο
-Επίδομα 2700 € για αποφοίτους ΑΕΙ-ΤΕΙ
-Επίδομα 2400 € για αποφοίτους υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
-Ιατροφαρμακευτική κάλυψη
-Πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις ιδιωτικού τομέα για 5 μήνες
-Δυνατότητα πρόσληψης από τις επιχειρήσεις.

Για την επιχείρηση
-Δυνατότητα κάλυψης των εργοδοτικών εισφορών για ένα έτος σε περίπτωση πρόσληψης καταρτιζομένων.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να απευθύνονται στον Εμποροβιομηχανικό Σύλλογο Σαλαμίνας στα τηλέφωνα:
2104658622 – 6973781301.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Αρχειοθήκη ιστολογίου