Δευτέρα, 18 Φεβρουαρίου 2013

Ευαισθητοποίηση των πολιτών για την ανακύκλωση – κομποστοποίηση οργανικών αποβλήτων

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ   
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΙΡΑΙΑ            
Μεταξύ των προγραμμάτων κοινωφελούς απασχόλησης στα οποία συμμετέχει η Περιφέρεια Αττικής – Π.Ε. Πειραιά, υπάρχει το πρόγραμμα «Ενημέρωση - ευαισθητοποίηση πολιτών και ομάδων πολιτών (target group) για την ανακύκλωση και την κομποστοποίηση», που υλοποιείται σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ. Μέσω του προγράμματος απασχολούνται 100 άτομα για 5 μήνες, σε όλους τους Δήμους της ευρύτερης περιοχής του Πειραιά.
Στόχος του προγράμματος είναι η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών της Αττικής για την ανακύκλωση και την κομποστοποίηση των απορριμμάτων. Η πρόοδος της ανακύκλωσης και της κομποστοποίησης θα συμβάλει στη μείωση του συνολικού όγκου απορριμμάτων της Αττικής και στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων. Η απόκτηση μιας κουλτούρας σεβασμού στο περιβάλλον από τους πολίτες, όχι μόνο θα βοηθήσει το περιβάλλον αλλά θα μειώσει και το κόστος που έχει για το κοινωνικό σύνολο η διαχείριση των απορριμμάτων.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

  1. Διανομή ενημερωτικού φυλλαδίου, βιοδιασπώμενων σακουλών και πόρτα – πόρτα ενημέρωση νοικοκυριών και επαγγελματιών για τις πρακτικές της ανακύκλωσης και της κομποστοποίησης.
  2. Διανομή κάδων οικιακής κομποστοποίησης και γαιοσκωλήκων ώστε να ξεκινήσει άμεσα η εφαρμογή της οικιακής κομποστοποίησης οργανικών απορριμμάτων.
  3. Τοποθέτηση κάδων οργανικών, σε συνεννόηση με τους κατά τόπους δήμους για την ξεχωριστή αποκομιδή τους.
  4. Επιμορφωτικές συσκέψεις στους ΟΤΑ και ενημερωτικές εκδηλώσεις για την ενημέρωση ομάδων πολιτών (κοινωνικοί φορείς, πολιτιστικοί σύλλογοι, αθλητικοί σύλλογοι, εμπορικοί σύλλογοι, επιστημονικοί σύλλογοι, κ.ο.κ.) για τις πρακτικές και τα οφέλη της ανακύκλωσης.

Η μέθοδος της κομποστοποίησης των οργανικών αποβλήτων προωθείται ως η πλέον φιλική στο περιβάλλον και η πλέον οικονομική, ενώ συμβάλλει στη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Οι ανάγκες των ελληνικών εδαφών σε οργανική ουσία είναι τεράστιες, λόγω της πολύ χαμηλής περιεκτικότητας (1%). Βέβαια κομποστοποίηση γίνεται συστηματικά και σε χώρες όπως η Γερμανία, όπου η περιεκτικότητα των εδαφών σε οργανική ουσία είναι 7 - 8% και θέλουν να την διατηρήσουν και να την οδηγήσουν σε ακόμη πιο υψηλά επίπεδα. Πολύ σημαντικό είναι το γεγονός ότι με την μέθοδο αυτή ενισχύεται η ορθολογική διαχείριση και προστασία των διαθέσιμων υδάτων. Επίσης, το 35% των ελληνικών εδαφών κινδυνεύει με ερημοποίηση ενώ η εκτεταμένη χρήση του κομπόστ αντιμετωπίζει την εντεινόμενη διάβρωση των εδαφών και καταστέλλει πολλά φυτοπαθογόνα του εδάφους.
Η οικιακή κομποστοποίηση αποτελεί έναν αποτελεσματικό τρόπο μείωσης 70-80% των οργανικών της κουζίνας και του κήπου. Η διαδικασία περιλαμβάνει την χρήση ειδικών κάδων – κομποστοποιητών σε κατοικίες, πολυκατοικίες και μπαλκόνια, στους οποίους τοποθετούνται τα οργανικά υλικά της κουζίνας και μέσω της αποσύνθεσης μετατρέπονται σε πολύ καλής ποιότητας λίπασμα – κομπόστ, που μπορεί να διατεθεί στο ίδιο το νοικοκυριό στον κήπο ή τις γλάστρες του κ.α.

Τα υλικά που μπορούν να κομποστοποιηθούν είναι:

*        To οργανικό κλάσμα των αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ)
*        Τα «Πράσινα» αστικά υλικά (κλαδέματα από πάρκα, δρόμους, κήπους, κατοικίες κ.α.
*        Τα υπολείμματα καλλιεργειών και θερμοκηπίων
*        Κορμοί δένδρων, υπολείμματα καμένων εκτάσεων
*        Οργανικά υπολείμματα βιομηχανιών τυποποίησης και επεξεργασίας τροφίμων
*        Ληγμένα τρόφιμα
*        Ιλύς βιολογικών καθαρισμών
*        Κτηνοτροφικά – Πτηνοτροφικά απόβλητα – Κοπριές
*        Υπολείμματα οινοποιείων, ζυθοποιείων
*        Απόβλητα ελαιοτριβείων                                                                   Από το Γραφείο Τύπου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Αρχειοθήκη ιστολογίου